👈 فروشگاه فایل 👉

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.

مقدمه

کارآفرینی چیست، کارآفرین کیست؟

انواع کارآفرینی

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در كارآفرینی

كاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مدل حرارتی VCSEL (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه سازی نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950 پروژه کامل در مورد آسانسور...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس دانلود تحقیق درموردعملیات امبولانس 1