👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه طراحی ترمینال

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق با عنوان طراحی ترمینال شامل 143 صفحه.

فصلهل و زیرفصلها:

فصل اول:

-معرفی موضوع

-تعاریف

-زیرساخت های پایانه

-اهداف تحقیق

-ضوابط و قوانین

-استاندارد ها

-سازه و تاسیسات

فصل دوم:

-مبانی نظری طرح

-ایده طراحی

-اهم اهداف طراحی

-نگاهی به ایجاد ترمینال ها

-عوامل موثر بر شكل گیری ترمینال ها

-نتیجه گیری

فصل سوم :

- نگاهی به استان اردبیل

-معرفی شهرستان پارس آباد

- بررسی خصوصیات اقلیمی پارس اباد

- اصول اجرایی و عملی طراحی در این اقلیم

فصل چهارم:

-تجزیه وتحلیل سایت

-نقشه های معماری

-منابع ومآخذ

👇محصولات تصادفی👇

عنوان پروژه: شركت بهره برداری و زهكشی مغان گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قالپاق رینگ تعدی جرم در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن در فقه امامیه مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی) دانلودکارآموزی چاپخانه 57 ص