👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه اتوکدی مدرسه پروپوزال (تعذر اجرای قرارداد ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت عملکرد مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی نافرمانی گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا