👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت ) نقشه ی زمین شناسی شهرستان هندیجان ابزارهای مالی در بازار سرمایه گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف كننده