👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می كنند. شاید بتوان گفت كه نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعة انسانی، كمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست.

از جملة این مواد كاغذ، پلاستیك، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و كاكائوست كه گیاهان مختلفی را ما در تهیة و تولید این مواد استفاده می كنیم.

آنچه كه در انتخاب گیاهان زراعی جهت كشت در یك منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد كه باعث می شود كه یك گیاه زراعی در یك منطقه مورد كشت كار قرار گیرد.

زیرة سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است كه جایگاه آنرا در الگوی كشت مناطق خاصی از كشورمان تثبیت نموده است. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:

1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زیرة سبز (100 تا 120 روز) باعث می شود پس از برداشت محصول زمین را زیر كشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، كنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاك انجام داد.

2) زیرة سبز نیاز آبی كمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمدة آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تأمین می كند.

3) فصل كاری زیرة سبز در مناطق كشت با فصل كاری محصولات دیگر تلاقی نداشته و تعادلی در توزیع زمانی كار زارعین و ماشین آلات كشاورزی ایجاد می كند.

4) زیرة سبز در مقایسه با سایر محصولات زراعی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، خصوصاً در مناطقی كه آب عامل محدود كننده است.

5) از آنجا كه زیرة سبز گیاهی صادراتی است، قیمت آن كمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمینان خاطر كشاورز از فروش محصول خود به قیمت مناسب می شود. (م 9)

حال با توجه به این ویژگیها در این تحقیق به تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد این گیاه ارزشمند پرداخته ایم.

فهرست:

مقدمه

فصل اول؛ تاریخچه و مبدأ زیره سبز

فصل دوم؛ گیاهشناسی زیرة سبز

2-1 تیرة جعفری

2-2 جنس زیرة سبز Cuminum

2-3 زیرة سبز Cuminum Cyminum

فصل سوم؛ زیرة سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو

3-1 محیط رشد زیرة سبز

3-1-1 نیازهای حرارتی زیرة سبز

3-1-2 نیازهای رطوبتی زیرة سبز

3-1-3- خاك مناسب برای زیرة سبز

3-1-4 نیازهای نوری زیرة سبز

3-2 اجزای عملكرد زیرة سبز

3-2-1 عملكرد دانة زیرة سبز

3-3 مراحل نمو زیرة سبز

3-4 واكنش زیرة سبز به تنشهای محیطی

3-4-1 اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر، در زیرة سبز

3-4-2 تنش شوری

3-4-3 تنش گرمایی

3-5 زیرة سبز در تناوب

3-6 كوددهی زیرة سبز

فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زیرة سبز

4-1 تهیة بستر بذر

4-2 آماده سازی بذر جهت كاشت

4-3 كاشت بذر زیرة سبز

4-4 تاریخ كاشت زیرة سبز

4-5 برداشت زیرة سبز

4-5-1 عملكرد زیرة سبز

4-6 زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار

4-7 آب مورد نیاز زیرة سبز

4-7-1 اثر آبیاری بر اجزاء عملكرد زیرة سبز

4-7-2 وزن هزار دانة زیرة سبز

4-7-3 تعداد چتر در بوتة زیرة سبز

4-7-4 تعداد دانه در چتر زیرة سبز

4-7-5 عملكرد دانه

فصل پنجم؛ بیماریها، آفات و علفهای هرز زیرة سبز و نحوه كنترل آنها

5-1 بیماریهای زیرة سبز

5-1-1 بیماری بوته میری یا پژمردگی زیرة سبز

5-1-1-1 روشهای مبارزه

5-1-3 بیماری سوختگی زیرة سبز

5-1-4 بیماریهای دیگر زیرة سبز

5-2 آفات زیرة سبز

5-3 مبارزه با علفهای هرز زیرة سبز

فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیرة سبز

6-1 خواص و مصارف داروئی زیرة سبز

6-2 مصارف غذایی زیرة سبز

6-3 سایر موارد مصرف زیرة سبز

6-4 اسانس زیرة سبز

6-4-1 تركیبات شیمیایی اسانس زیرة سبز

6-4-2 روشهای استخراج اسانس زیرة سبز

6-5-1 اهمیت اقتصادی زیرة سبز

6-5-2 سطح زیر كشت، تولید و عملكرد زیرة سبز در ایران

6-5-3 صادرات زیرة سبز

فصل هفتم؛ ژنتیك و اصلاح در زیرة سبز

7-1 ژنتیك زیرة سبز

فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی پروژه اصول تراشکاری بررسی روشهای تست نرم افزار تاثیر پروبیوتیك ها(لاکتوباسیلوس رامنوز HN001، لاکتوباسیلوس پاراكازئی LPC-37، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس NCFM) بر دسترس پذیری مواد معدنی از پنیر نوع هلندی مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده