👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله موثر بودن یوگا برای بهبود بخشیدن به تنش های بهزیستی و ارتجاعی در محیط کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

موثر بودن یوگا برای بهبود بخشیدن به تنش های بهزیستی و ارتجاعی در محیط کار

اهداف مطالعه اخیر نگرانی را در مورد درجه تنش و بهزیستی را در بین کارکنان دانشگاه نشان می دهد. این مطالعه موثر بودن یوگا در افزایش دادن بهزیستی و ارتجاعی را برای بیان کردن تنش بین کارکنان دانشگاه نشان می دهد.

روش ها در نمونه کنترل شده تصادفی در دانشگاه بریتانیا، ما تعداد 48 کارمند را به صورت تصادفی انتخاب کردیم و آن ها را به صورت تصادفی در گروه شاهد و یوگا قرار دادیم. گروه یوگا در طول مدت شش هفته یوگا کار کردند که یک کلاس 60 دقیقه ای در هر هفته بود. این کلاس ها به وسیله یک دستورالعمل خاصی در سال 2008 به کار برده شدند. لیست شاهد یا لیست انتظار هیچ گونه فعالیت را در طول مدت 6 هفته مطالعه دریافت نکرده بودند. اندازه های پایه ای و اندازه های مربوط به پایان برنامه به صورت خود گزارشی وخود ارزیابی بودند.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش لینک خرید و دانلود فایل پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش پاورپوینت روش های تنظیم بودجه