👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی حنجره و بیماری های آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

حنجره ناحیه مركزی گردن را اشغال می كند. این عضو در اطفال بالاتر از بالغین قرار دارد. غضروف كریكوئید در اطفال در سطح چهارمین جسم مهره گردنی و در بالغین در سطح هفتمین مهره گردنی است. غلاف كاروتید (شریان كاروتید، عصب واگ، و ورید ژوگولرانترن) در كمپارتمان جانبی گردن قرار گرفته و با حنجره مجاورت دارد. اسكلت سخت حنجره متشكل از تعدادی غضروف و یك استخوان است. هیوئید تنها استخوان مجاری هوایی است. بقیه ساختمان‌های مستحكم حنجره همه غضروفی‌اند. غضروف تیرودید زیر استخوان هیوئید واقع می‌شود و غضروف كریكوئید زیر غضروف تیروئید است. حلقه‌هایتراشه به غضروف كریكوئید متصل‌اند. در مورد حلقه‌های نای شاید دقیق‌تر آن باشد كه به آن‌ها تعل اسب‌های نای بگوئیم. چون در قسمت خلفی نای وجود ندارند. استخان هیوئید به وسیله غشای تیروهیوئید به غضروف تیروئید متصل می‌شود و غضروف تیروئید متصل می‌شود و غضروف تیروئید به وسیله غشای كریكوتروئید به غضروف كریكوئید (انگشتری) وصل می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره ترجمه مقاله تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP فلز در معماری آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ گزارش کارآموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان