👈 فروشگاه فایل 👉

روانشناسی مرگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

اگر بخواهیم به طور كامل و دقیق سخن بگوییم، ما قادر نیستیم از مرگ تجربه مستقیم داشته باشیم، خواه مرگ خودمان باشد و خواه مرگ دیگران. از دست رفتن آگاهی و شعور یكی از نشانه های مرگ در انسان است، هر چند كه در بعضی موارد شعور خود را از دست می دهیم ولی نمی میریم (نظیر حالت احتضار و اغماء) حتی كسانی كه حالات اغمای طولانی را تجربه كرده اند آنها در مدت اغماء مرده به نظر می رسیدند ولی نمی توانند چیزی درباره مرگ به ما بگویند به این دلیل ساده كه آنها نمرده بودند.

برخی مولفان معتقدند كه عارفانه نزدیك ترین مقایسه و شباهت را با تجربه مرگ دارد. تجربه ما از مرگ فقط می تواند غیر مستقیم باشد. یعنی با تماشای صحنه مرگ یك شخص دیگر است كه انسان به طور عادی آگاه می شود كه همه می میرند و نتیجه گیری می كند كه او نیز باید بمیرد. بنابر گفته های دیگر ما فقط می توانیم تجربه های عادی خود را به دیگران انتقال دهیم و تجربه های عمیق زندگی، به لحاظ ذات و ماهیت شان، غیر قابل انتقال هستند. چون تجربه مرگ معمولا از مشاهده مرگ دیگران به دست می آید صرف نظر از میزان خویشاوندی و دوری یك فرد مرده با ما- لذا پدید آورنده یك تجربه روانشناسی اصیل نخواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

شبیه سازی دیود در مطلب مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز دانلود پاورپوینت شهر شاد پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی