👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

سیتم اعلان واطفاء حریق به عنوان یک سیستم امنیتی برای کارخانجات ومراکز عمومی و ادارات کاربرد فراوانی دارد.و در صورت حس کردن حرارت ویا دود سیستم آلارم می دهد .

و می توان بگونه ای برنامه ریزی کرد که بتواند از حریق جلوگیری نماید.

کلمات کلیدی:سنسور گازوحرارت میکروکنترولر

فهرست شکلها

عنوان صفحه

-------------------------------------------------------------------

شکل1-1 اشکال مختلف سنسور دما....................................................................2

شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز......................................................3

شکل3-1 مدار داخلی .................................................................................4

شکل4-1 سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار..................................................5

شکل5-1 راه اندازی وبایاس سنسور گاز..............................................................6

شکل1-2 پایه های میکروکنترولر......................................................................9

شکل2-2 مدار داخلی میکروکنترولر ................................................................10

شکل3-2 شکل واحد کنترل کلاک میکرو...........................................................14

شکل1-3 شماتیک سیستم اعلان واطفاء حریق.....................................................25

شکل2-3 پشت فیبر سیستم اعلان واطفاء حریق...................................................26

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

-------------------------------------------------------------------

جدول1-1 ولتاز آستانه پایه ریست.....................................................................12

جدول2-1 منابع کلاک...................................................................................15

.......................................................................22 RS232جدول3-1 اسامی وپایه

جدول4-1 پایه های نمایشگر...........................................................................25

فهرست مطالب

عنوان صفحه

----------------------------------------------------------------------------

فصل یکم- سنسورها.......................................................................................1

1-1 سنسوردما .............................................................................................1

2-1 سنسور گاز............................................................................................3

فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم ....................................................................7

1-2 مختصری از میکروکنترولر.......................................................................7 خصوصیات میکرو کنترلر..........................................................................82-2

3-2 ترکیب پایه ........................................................................................... 9

4-2 بلوک دیاگرام........................................................................................10

5-2 توصیف پایه ها......................................................................................11

6-2 هسته مرکزی........................................................................................12

7-2 حافظه میکروکنترولر..............................................................................13

8-2مبدل آنالوگ به دیجیتال.............................................................................17

20 ………………………………………………………...ADC9-2 کانال

10-2 حذف نویز آنالوگ................................................................................21

11-2 تراشه...............................................................................................22

12-2 برسی ..............................................................................................23

مراجع.......................................................................................................25

پیوست1 اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق......................................26

پ 1-1 اطلاعات سنسورگاز...........................................................................26

پ2-1 اطلاعات سنسور دما............................................................................28

پ3-1 اطلاعات میکروکنترولر.......................................................................32

فصل اول

سنسورها:

1-1 سنسور دمای LM35 :سانتیگراد می باشد. LM35 نیازی به کالیبره شدن ندارد زیرا ذاتا کالیبره است. خروجی آن mv10 در ازای هر درجة سانتیگراد است. این سنسور دارای دقت در دمای اتاق ودر تمام بازة کاربردی آن یعنی از -55 تا -150 است. امپدانس خروجی کوچک، خروجی خطی و کالیبراسیون دقیق ذاتی آن ارتباط با آن را برای بازخوانی و کنترل مدارات ساده می کند. از آنجائیکه این سنسور تنها ma60 از منبع جریان می کشد، خیلی کم افزایش دمای داخلی پیدا می کند

( کمتر از 0.1 درجه در دمای اتاق ).

خلاصه ای از خصوصیات LM35 عباتست از :

● کالیبره شدة داخلی بر حسب سلسیوس.

● دارای مقیاس خطی .

● دقت تضمین شدة 0.5 ( در دمای 25 )

● بازة مجاز -55 تا -150 درجة سانتیگراد.

● قیمت مناسب پایین.

●کار با ولتاژهای 4 تا 30 ولت.

● جریان درین کمتر از 60.

● تولید گرمای داخلی کمتر از 0.08 .

● عملکرد غیر خطی تنها در حدود .

● امپدانس خروجی پایین، برای بار .

مشخصات دقیق تر برای انواع سریهای LM35 و همچنین انواع بسته بندیهای آن در انتهای تحقیق بصورت ضمیمه آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مدیریت شبکه­ های کامپیوتری و مخابراتی مدیریت خطا مدیریت پیکربندی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران فیبر نوری جزوه طراحی اجزا ماشین2 ( دکتر عباس رهی- رشته مکانیک طراحی جامدات) پیشینه تحقیق و مبانی نظری اثربخشی تدریس علوم تجربی