👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کامل در مورد آسانسور...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

آسانسور

محتویات بصورت ووورد و قابل ویرایش...

فهرست مطالب:

مقدمه............................................................................................................................... 1

گروه بندی آسانسورها.......................................................................................................

آسانسور هیدرولیکی..........................................................................................................

سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل....................................................................................

سه نوع اصلی سیم بکسل...................................................................................................

انتهای سیم بکسل...............................................................................................................

بست سیم بکسل................................................................................................................

بست حلقوی.....................................................................................................................

عمر، نگهداری و تعویض سیم بکسل های آسانسور............................................................

تعویض سیم بکسل............................................................................................................

موتور و گیربکس..............................................................................................................

هدایت کابین و وزنه تعادل.................................................................................................

سیستم ایمنی (پاراشوت)....................................................................................................

مقدمه................................................................................................................................

گاورنر سرعت غیر مجاز....................................................................................................

ضربه گیرها.......................................................................................................................

لوک کابین.......................................................................................................................

درب های لولایی...............................................................................................................

درب های کشویی.............................................................................................................

درب های آکاردئونی........................................................................................................

چاه آسانسور و موتور خانه.................................................................................................

ویژگی های عمومی چاه....................................................................................................

سازه، چاه، تجهیزات و مونتاژ.............................................................................................

خلاصه..............................................................................................................................

منابع..................................................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بافت بدن انسان تحقیق ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ نقشه ی زمین شناسی شهرستان تنکابن مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی