👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی امکان است فاده از جداکننده های سیکلونی به جای فیلترهای پارچه ای ( یا مومنتومی ) که جهت تصفیه هوای ورودی به کمپرسور و توربین گاز در مسیر عبور هوا قرار می گیرند، می باشد . بدین منظور با شبیه سازی عددی جریان متلاطم دو فازی گاز _ جامد در داخل جداکننده های سیکلونی، به محاسب ه بازده و افت فشار چند نمونه مختلف آن پرداخته شده است . برای شبیه سازی عددی، معادلات بقای اویلری حاکم بر فاز گاز با استفاده از روش حجمهای محدود و به کمک الگوریتم سیمپلر حل می شوند . عبارات تنش رینولدز در معادلات مقدار حرکت

با استفاده از مدل تنش جبری محاسبه ش ده است . برای تعیین رفتار و مسیر حرکت ذرات جامد در داخل سیکلون ، معادلات حاکم با استفاده از دیدگاه لاگرانژی نوشته شده و با انتگرال گیری گام به گام در فواصل زمانی کوچک حل می شوند . محاسبه بازده و افت فشار سیکلون های مختلف، نشان می دهد این غبارگیرها با عملکرد بسیار بهتر نسبت به جداکننده های مومنتومی می توانند جایگزین خوبی برای این غبارگیرها باشند . همچنین سیکلون های استوانه ای با افت فشار کم می توانند بعنوان یک غبارگیر اولیه در مسیر فیلترهای پارچه ای قرار گرفته و سبب افزایش عمر این فیلترها شوند . همچنین سیکلون ها ی مخروطی با بازدهی بالا برای جداسازی ذرات با قطر بالای ٥ میکرون، می تواند جایگزین خوبی برای فیلترهای پارچه ای باشند

کلیدواژه‌ها:

جریان دو فازی، فیلتر پارچه ای، سیکلون، بازده غبار گیری

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله طرح درس شماره 9- ضربه و اندازه حرکت. تلاقی آموزش شرط های پیشرفته با برنامه کوئست خرید و دانلودپروژه اقتصاد نفت : بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت گزارش کار آموزی پرسشنامه هوش عاطفی