👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی روشهای تست نرم افزار

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده............................................................................................................................. 1

مقدمه............................................................................................................................... 2

فصل اول(مقدمه ای بر تست نرم افزار)

1-1 تست نرم‌افزار چیست؟....................................................................................... 4

1-2 اهداف تست...................................................................................................... 6

1-3 تفاوت تست نرم افزار با اشكال زدایی نرم افزار................................................... 7

1-4 چرخه تست نرم افزار........................................................................................ 8

1-5 تست نرم افزار در کدام مرحله فرآیند یا چرخه توسعه نرم افزار قرار دارد؟........... 9

1-6 چه زمانی تست شروع می‌شود؟.......................................................................... 10

1-7 مواردی که نبایستی برای تست درنظر گرفته شود:............................................... 10

1-8 برای چه تست کنیم؟........................................................................................ 11

فصل دوم(اصول تست نرم‌افزار)

2-1 اصول اساسی تست نرم افزار............................................................................ 13

2-1-1 تست با توجه به نیازمندی‌های کاربر:.......................................................... 13

2-1-2 برنامه ریزی قبل از اجرا:.......................................................................... 14

2-1-3 قانون پارتو:............................................................................................. 14

2-1-4 شروع تست از اجزای کوچک :.................................................................. 14

2-1-5 تست کامل ممکن نیست:.......................................................................... 14

2-1-6 انجام تست توسط شخص ثالث بی‌طرف:..................................................... 15

2-1-7 تست‌های اولیه و متناوب:.......................................................................... 15

2-1-8 کوهی از خطاها:....................................................................................... 15

2-1-9 ازبین رفتن ردپا:...................................................................................... 15

2-1-10 وابستگی تست به محتوا:........................................................................... 16

2-1-11 تست جعبه سفید: بررسی منطق درونی نرم‌افزار.......................................... 16

2-2 هدف استراتژی تست........................................................................................ 16

2-3 مطرح‌ترین استراتژی‌های تست نرم‌افزار............................................................. 17

2-3-1 استراتژی تست جعبه سفید........................................................................ 17

2-3-2 هدف از تست جعبه سفید:......................................................................... 18

2-3-3 تست جعبه سفید: چگونه شروع کنیم؟........................................................ 18

2-3-4 روش‌های مختلف تست در استراتژی جعبه سفید......................................... 20

2-3-5 مزایای تست جعبه سفید عبارتند از:........................................................... 20

2-3-6 معایب تست جعبه سفیدعبارتند از:............................................................. 20

2-4 تست جعبه سیاه: وقتی‌که از ساختار داخلی بی خبرید!........................................ 20

2-5 تست جعبه خاکستری: ترکیب تست جعبه سفید و سیاه........................................ 22

2-5-1 نمونه‌ای از تست جعبه خاکستری:.............................................................. 23

2-5-2 مزایای استفاده از این روش عبارتند از:...................................................... 24

2-5-3 معایب استفاده از این روش عبارتند از:....................................................... 24

2-6 انواع تست: استرس دارید؟ تست کنید!.............................................................. 25

2-6-1 تست عملکرد:.......................................................................................... 25

2-6-1-1 جی‌میتر آپاچی:.............................................................. 26

2-6-2 تست استرس:........................................................................................... 27

2-6-2-1 Load UI:..................................................................... 28

2-6-3 تست اکتشافی:.......................................................................................... 28

2-6-4 تست رگرسیون:........................................................................................ 29

2-6-4-1 Selenium :.................................................................. 30

فصل سوم(گام‌هایی کوچک با تست)

3-1 تاریخچه.......................................................................................................... 32

3-2 چرخه حیات TDD :....................................................................................... 32

3-3 از مزایای TDD می توان موارد زیر را نام برد:................................................... 34

3-4 طراحی موارد آزمون......................................................................................... 36

3-5 ساختار معمولی یک مورد آزمون:....................................................................... 38

3-5-1 اطلاعات:.................................................................................................. 38

3-5-2 فعالیت‌‌‌ها:................................................................................................ 39

3-5-3 نتایج:...................................................................................................... 39

3-6 چگونگی کسب اطلاعات مورد نیاز برای طراحی مورد آزمون:.............................. 39

3-7 اهداف اطلاعات:.............................................................................................. 40...... منابع: 41

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم مدیریتی غازها بررسی پایان نامه طراحی سایت با flash و front page مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر پاورپوینت آموزش درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی