👈 فروشگاه فایل 👉

مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل حاوی کتاب مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها میباشد.

این کتاب نوشته پیتر لینز و تالیف دکتر مهدی صادق زاده بوده

این فایل در 120 صفحه و درقالب pdf آماده گردیده است

که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

این فایل حاوی کتاب مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها میباشد.

این کتاب نوشته پیتر لینز و تالیف دکتر مهدی صادق زاده بوده

این فایل در 120 صفحه و درقالب pdf آماده گردیده است

که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» پیاده سازی کامل درخت-صف-پشته و لیست در زبان سی پلاس پلاس شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ پایان نامه ی بلوتوث