👈 فروشگاه فایل 👉

حدس اعداد

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان ویزوال بیسیک میباشد.

این برنامه به طور رندم و تصادفی عددی را درنظر می گیرد و به شما در

حدس زدن آن عدد به مرتبه ای مشخص کمک می کند.

فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان ویزوال بیسیک میباشد.

این برنامه به طور رندم و تصادفی عددی را درنظر می گیرد و به شما در

حدس زدن آن عدد به مرتبه ای مشخص کمک می کند.

👇محصولات تصادفی👇

تب بی دوام گاوی محصول ویژه - برترین برنامه ویرایشگر آندروید (فارسی) پاورپوینت بررسی برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت