👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مهندسی نرم افزار

ارتباط با ما

... دانلود ...

هایی

مهندسی نرم افزار چیست؟

تفاوت مهندسی نرم افزار و علم کامپیوتر چیست ؟

تفاوت مهندسی نرم افزار و مهندسی سیستم چیست ؟

فرایند نرم افزار چیست ؟

مدل فرایند نرم افزار چیست ؟

هزینه های مهندسی نرم افزار کدامند ؟

سیستم های اجتماعی - تکنیکی

سیستم :

عوامل موثردرقابلیت اعتماد سیستم :

مهندسی سیستم ها :

تعریف خواسته های سیستم :

طراحی سیستم :

مدل سازی سیستم :

توسعه زیر سیستم :

جامعیت زیر سیستم :

تکامل سیستم :

فرایند تهیه سیستم :

فرایند های تهیه، توسعه و عملیاتی :

فرایند تهیه :

قطعات سیستم کهنه :

مدل لایه ای سیستم های قدیمی

قابلیت اتکای سیستم :

منحنی هزینه/ قابلیت اتکا

سه روش مکمل برای بهبود قابلیت اعتماد :

امنیت :

حفاظت :

اصطلاحات حفاظتی :

سه روش مکمل برای بهبود امنیت :

فرایند های نرم افزار

چرخه حیات نرم افزار :

مدل آبشاری :

توسعه تکاملی :

توسعه نرم افزار مبتنی بر قطعه :

توسعه سیستم مبتنی بر استفاده مجدد :

تکرار فرایند :

تحویل تدریجی :

توسعه تدریجی :

توسعه مارپیچی :

فعالیت های فرایند :

تعیین مشخصات نرم افزار

فرایند مهندسی خواسته ها

طراحی و پیاده سازی نرم افزار

اعتبارسنجی نرم افزار

RUPجریانهای کار ایستا در

مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر

مدیریت تحقیق

تفاوت مهندسی نرم افزار با مهندسی های دیگر :

برنامه ریزی تحقیق

نقاط عطف قطعات قابل تحویل

زمانبندی تحقیق

نمودارهای میله ای و شبکه های فعالیت

مسیر بحرانی

مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک

شناسایی ریسک

خواسته های نرم افزار

خواسته ها

خواسته های دامنه کاربرد

خواسته های کاربر

خواسته های سیستم

مشخصات زبان ساخت یافته

تعیین مشخصات واسط

سند خواسته های نرم افزار

فرایندهای مهندسی خواسته ها

استخراج و تحلیل خواسته ها

استخراج خواسته ها

دیدگاه ها

مصاحبه

مصاحبه ها دو نوع اند :

مرور خواسته ها

مرور ممکن است موارد زیر را کنترل کند :

مدل های سیستم

مدل های رفتاری

مدل های جریان داده

مدل های ماشین حالت

مشخصات سیستم های حیاتی

تعیین مشخصات مبتنی بر ریسک

درخت عیب

مشخصات امنیتی

مشخصات حفاظتی

مراحل این فرایند عبارتند از :

خواسته های حفاظتی که فایر اسمیت شناسایی کرد :

مشخصات رسمی

مشخصات رسمی در فرایند نرم افزار

طراحی

طراحی معماری

سازمان سیستم

مدل مخزن

کنترل متمرکز

سیستم های رویدادی

مدل کنترل مبتنی بر پخش

معماری های مرجع

معماری های سیستم های توزیعی

پنج ویژگی مهم برای سیستم های توزیعی :

معماری کاربرد

موارد استفاده از معماری کلی کاربرد :

مدل لایه ای سیستم اطلاعات

قطعات سیستم تخصیص منبع عبارت اند از :

سیستم های پردازش رویداد

سیستم های ویرایشی

طراحی شیءگرا

👇محصولات تصادفی👇

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت تولیدی قطعات خودرو کنترل پروزه پروژه راه اندازی مشتریان بانک ملت کاهش خوردگی در دمای بالا و در بخار فولاد ضد زنگ آلیاژ بالا توسط احتراق CO و لجن فاضلاب شهری در یک دیگ بخار سیال مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2 مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها