👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف گزارش نویسی

معنی اصطلاحی واژه گزارش

گزارش و گزارش نویسی

خواننده گزارش کیست

فصل دوم

مراحل گزارش نویسی

مراحل روش علمی تحقیق

ساختار گزارش

مقدمه گزارش

اصل تأکید در گزارش

خلاصه ی مرحله دوم گزارش نویسی

نگـارش

فصل چهارم

تعریف بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن

فواید استفاده از بند یا پاراگراف

تجـدید نظر

فصـل پنجم

ضعف نکات یک گزارش

آراستن یک گزارش

فصل ششم

نمودار باید گویا و کامل تهیه شود

ترجیح داشتن ساده نویسی بر پیچیده نویسی

دکتر خانلری استاد مسلم زبان و ادبیات فارسی معتقد است:

آوردن حقایق، بی آنکه مبالغه شود

نوشتن به صورت صحبت کردن نیمه رسمی

نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش

اقسام گزارش

فصل نهم

مزایا و مشکلات گزارش های کتبی و شفاهی

مزایای گزارش های کتبی :

طبقه بندی گزارش ها

فصل دهم

انواع گزارش

انواع گزارش بر اساس هدف از تنظیم

٣- گزارش فنی :

٤- گزارش علل مسأله:

٥- گزارش و راه حل مسأله:

گزارش های اداری شامل:

- گزارش های بازرگانی

- گزارش گروهی یا تحقیق گروهی

گزارش بر حسب موضوع

فصل یازدهم

کادر کارکنان ( پرسنلی )

فصل دوازدهم

خلاصه سازی

در تعریف خلاصه و یا چکیده در یک جمع بندی می توان گفت:

فایده و هدف تلخیص:

کارایی خلاصه های اداری در مدیریت امروز

کارایی خلاصه های اداری در مدیریت امروز

نمودار مراحل تلخیص

آماده سازی خلاصه

مشخصات فرم شماره ٢

نحوه استفاده و تکمیل فرم:

👇محصولات تصادفی👇

سختی آب و املاح محلول در آب و اثرات آنها بر سلامت زیست محیطی مقاله آموزشی سیری درآثار و تحولات مهدی اخوان ثالث پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث در فایل word پاورپوینت بررسی مسجد گوهرشاد - معماری اسلامی پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی