👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کلیات سازمان و مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه

کلیات سازمان و مدیریت

هدف و وظایف اداره امور دفتری

روابط اداری

سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بایگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر

عملیات اداری مسؤول دفتر

مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آیین نگارش

فهرست مطالب

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز شیپ فایل بخشهای شهرستان بیرجند نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسکو ایجاد دیتابیس پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس