👈 فروشگاه فایل 👉

طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

موضوع فعالیت طرح:

حكاكی روی سنگ، معرق روی چوب و چرم و مشبك كاری

اشتغال طرح: 15 نفــر

كل سرمایه گذاری طرح: 500/032/2 هزار ریال

سرمایه ثابت: 400/311/1 هزار ریال

سرمایه در گردش: 100/721 هزار ریال

تسهیلات پیشنهادی: 000/000/1 هزار ریال

نقطه سر به سر: 274/889/1 هزار ریال

دوره برگشت سرمایه: 9 سال و 1 ماه

مقدمه:

شرح سرمایه گذاری: الف: سرمایه ثابت

4- لوازم اداری و ایمنی (ارقام به هزار ریال)

1- مواد اولیه (ارقام به هزار ریال)

2- نیروی انسانی (ارقام به هزار ریال)

3- هزینه انرژی و سوخت (ارقام به هزار ریال)

4- وسیله نقلیه (ارقام به هزار ریال)

5- هزینه تعمیر و نگهداری (ارقام به هزار ریال)

7- هزینه استهلاك (ارقام به هزار ریال)

8- هزینه بیمه

9- برآورد درآمد

برآورد سرمایه در گردش (ارقام به هزار ریال)

جدول هزینه های ثابت و متغیر طرح (ارقام به هزار ریال)

جدول بازپرداخت اصل و سود تسهیلات

جدول شرح عملكرد (سود و زیان) طرح (ارقام به هزار ریال)

جدول گردش وجوه نقدی طرح

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 10 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش پروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكsek پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری انبارداری