👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كاراموزی پتروشیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی پتروشیمی جم

تاریخچه و اهداف پتروشیمی جم

خوراک مجتمع پتروشیمی جم

(هزار تن در سال)

سرویسهای جانبی طرح محل تامین پتروشیمی مبین

تولیدات فاز یک مجتمع پتروشیمی جم

هزار تن در سال

تولیدات فاز دو مجتمع پتروشیمی جم

هزار تن در سال

آمار و اطلاعات مربوط به ساخت واحدOL

معرفی واحدفرایندی PE

آمار و اطلاعات مربوط به ساخت واحدPE

گزارش كار فنی واحد

ناحیه تخلیه كاتالیست

الف ) وسل ذخیره كاتالیست (50-D-4021)ATE

ب ) وسل ذخیره 50-D-4022برای كاتالیست TIC

ج ) تجهیزات تخلیه كاتالیست ATE/TIC

ـ واحدهای 500 و و 600 :

واحد های دانه بندی یكنواخت سازی و بسته بندی (سفید و نارنجی/زرد)

سیستم تولید گرانول های سفید (Unit 500)

همگن سازی دانه ها (واحد 600 )

اکسترودر50EX-5001،50EX-5051 وگیر پمپ ها (Unit 500 550)

واحد بسته بندی (unit 700)

سیستم بسته بندی و پوشش گذاری پالت ها (عمومی)

واحد UT و بازیافت کندانس ، تامین مواد خام( واحد000 800 )

الف ) سیستم تامین بخار(واحد800)

ب ) سیستم بازیافت کندانس

ج ) سیستم توزیع نیتروژن

د ) سیستم آّّب سرویس (واحد000 )

هـ ) سیستم آب DM (واحد000 )

و ) سیستم آب خنک کننده

ز ) تامین آب خام

👇محصولات تصادفی👇

کلاچ و انواع آن استاندارد های هال و پذیرایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز(1998) دانلودپروژه کارآموزی ساختمان