👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

این پرسشنامهبه وسیله «براون»و همکارانش برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه استیونسون (شش بعد) طراحی شده و حاوی20 سوالاست. این شش بعد و ترتیب سوالات به شکل زیر است:

گرایش استراتژیک» 3 سوال

گرایش به منابع: 4 سوال

ساختار مدیریت: 5 سوال

فلسفه پاداش: 3 سوال

رشد گرایی: 2 سوال

فرهنگ کارآفرینانه: 3 سوال

نحوه تفسیر و امتیازبندی و منبع پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

جزوه کامل تایپ شده استاد اثنی عشری آموزش های ذخیره و بازیابی اطلاعات گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعتی در اداره برق پاورپوینت در دوره های آموزشی طراحی داخلی چه چیزهایی باید بیاموزیم پاورپوینت بررسی What is ERP برنامه‌ ریزی منابع سازمانی