👈 فروشگاه فایل 👉

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول- خصوصیات سلنیوم. 1

مقدمه: 2

خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم. 3

خصوصیات و اشكال سلنیوم در طبیعت: 8

حضور و تولید سلنیوم در طبیعت... 9

موارد استفاده سلنیوم در صنایع.. 13

فصل دوم تاثیرات و خطرات سلنیوم. 14

تاثیرات سلنیوم جانداران.. 15

نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن.. 15

نقش فیزیولوژیكی سلنیوم. 16

خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم. 19

خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی.. 23

خطرات كمبود سلنیوم در بدن.. 31

روش اول: تزریق سلنیوم. 35

روش دوم: د ادن سلنیوم خوراكی.. 35

نمونه هایی از خواراكیهای حاوی سلنیوم زیاد. 37

فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن.. 39

نمونه هایی از خاكهای حاوی سلنیوم زیاد. 40

غلظت سلنیوم در خاك... 40

آلودگی سلنیوم در خاك... 46

نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی.. 48

معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation.. 52

بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation.. 56

وارد شدن علم بیوتكنولوژی در phytoremediation.. 59

نتایج و بحث... 61

منابع و ماخذ. 63

👇محصولات تصادفی👇

عینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا پلان معماری ساختمان مسكونی 100 متری دانلود پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی كنترل كیفیت و طراحی كالاها گزارش کارآموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان