👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در مدرسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تاریخچه و اهداف تربیت بدنی در مدارس ......................................................... 6

نمودار سازمانی ............................................................................................ 11

نوع خدمات شامل شرح مختصری از خدمات مربوط به سازمان محل کارآموزی 12

شرح وظایف دبیر تربیت بدنی در مدارس......................................................... 13

فصل دوم

موقعیت رشته کارآموز در بین مشاغل و در مکان کارآموزی ............................... 16

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در محل کارآموزی .................................... 17

امور در دست اقدام در محل کارآموزی ........................................................... 20

برنامه های آینده در مکان کارآموزی .............................................................. 21

فصل سوم

خلاصه اطلاعات کارآموزی .......................................................................... 24

گزارش پیشرفت کارآموزی ........................................................................... 25

عکس هایی از فعالیت ها ............................................................................... 33

فصل اول:

1- تاریخچه و اهداف تربیت بدنی در مدارس

2- نمودار سازمانی

3- نوع خدمات شامل شرح مختصری از خدمات مربوط به سازمان محل کارآموزی

1- تاریخچه تربیت بدنی در مدارس

در مورد ورود رسمى تربیت بدنى به نظام تعلیم و تربیت،هر چند سازمان نوین فرهنگى ایران با تاسیس دارالفنون توسط امیر كبیر در سال 1277 هجرى شمسى پایه گذارى شد اما نخستین قدم براى به رسمیت بخشیدن به ورزش در مدارس در قانون اساسى فرهنگ مصوب 1290 هجرى شمسى برداشته شد كه در آن قانون به امر تربیت بدنى و پرورش جسم دانشآموزان اشاره صریح شده است .(جواد كریمى)

درسال 1306 هجرى شمسى براساس قانونى كه از تصویب مجلس شوراى ملى سابق درس ورزش و تربیت بدنى به صورت اجبارى جزء برنامه هاى درسى همه مقاطع تحصیلى دبستانى و دبیرستانى قرار گرفت كه به موجب این قانون در هر روز یك ساعت از برنامه دانش آموزان به درس ورزش و تربیت بدنى اختصاص مى یافت . اما اجراى این قانون عملا" ات الها امكان پذیر نبود زیرا امكانات اجرایى آن فراهم نشده بود.

در سال 1313 دوره هاى تعلیماتى كوتاهى براى تربیت مربیان تربیت بدنى برگزار شد و بیش از یكصد نفر به تدریس تربیت بدنى در مدارس مشغول شدند در سال 1317 نیز دانشسراى مقدماتى تربیت بدنى تاسیس و به آموزش هنر آموز تربیت بدنى پرداخت.

مسابقات ورزشى از سال 1314 در رشته هاى مختلف ورزشى بین دانش آموزان،دانشجویان و گروههاى آزاد زیر نظر انجمن پیشاهنگى و تربیت بدنى برگزار مى شد. اما از سال 1320 تشكیلات ورزش در وزارت فرهنگ آن زمان بوجود آمد.

در سال هاى پس از پیروزى انقلاب نیز برنامه هاى تربیت بدنى و همچنین تشكیلات تربیت بدنى دستخوش تغییرات فراوانى بوده و فراز و نشیب هاى زیادى به خود دیده است از جمله آن حذف معلم متخصص تربیت بدنى براى كلاس هاى اول، دوم، سوم ابتدایى از سال 1374 به بعد همچنین حذف كامل معلم متخصص ورزش از دوره هاى ابتدایى عدم گنجاندن درس ورزش در دوره پیش دانشگاهى و تغییرات چند باره تشكیلات ورزش و تربیت بدنى در وزارت آموزش و پرورش از معاونت مستقل تا ادغام با سایر معاونت ها و اداره كل تصویب قانون برنامه چهارم توسعه كه به موجب آن ساعات درس تربیت بدنى تا پایان برنامه ى مذكور باید به سه ساعت در هفته افزایش یابد،هرچند این مصوبه هنوز به طور كامل شكل اجرایى به خود نگرفته است و با وجود اینكه سال 1388 سال آخر برنامه چهارم توسعه مى باشد این قانون فقط درنقاط اندكى از كشوربراى دوره ى راهنمایى و به شرط وجود نیرو و بودجه كافى اجرا مى شود.

👇محصولات تصادفی👇

سازه های فضاکار تحقیق رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( انرژی ، نیاز هر روز ما ) دانلودکارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی 49 ص