👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت عرصه های زندگی شخصی و اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جمعیت جهان و ظرفیت تولیدی آن به ابعادی میرسد که فوق تصور افراد آدمی است. امروز میلیاردها مردم طالب انواع وسایل راحت هستند و واجد تحرکی شده اند که هرگز سابقه نداشته است و در یک چشم برهم زدن با نقاط بسیار دور تماس برقرار می کنند و چنان به کثرت رو به شهرها می آورند که به راستی مایه شگفتی است.

آدمی تاکنون نتوانسته است روشی برای سازمان دادن به کمیت های بزرگ بیابد ، اگرچه فنون محاسبه آنها را به کمال رسانیده است.

تلؤلؤ و آشفتگی توان فرسای فرهنگ جامعه کنونی ما – همان که "هنری میلر" آن را «کابوس تهویه شده» می نامد – به همان سرعتی در حال پیشرفت است که جمعیت جهان و شیوه های فنون در حال تغییر است

در حال حاضر ، هم از ایجاد محیط های زیست جدید که پاسخگوی نیازهای تازه آدمییان باشد عاجزیم و هم مزایای شهرهای قدیمی را از دست می دهیم و به نظر میرسد انسان عصر جدید از ایجاد معادل های تازه برای این مظاهر نیکوی گذشته کاملا عاجز باشد.

تقریبا در هر شهری لطف شرکت در زندگی شهر با قدم زدن و گردش کردن در خیابانهای آن در معجون آشفته و نامقبولی که اتومبیل بوجود آورده مفقود شده است. درک جامع روی دادها و شادی خاطر از زیبایی هائی که همه آدمیان (غنی یا فقیر) ممکن است از محیط زندگی خود بدست آورند ، در شرایطی آشفته و پر از هرج و مرج غیر ممکن است.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه ی زمین شناسی شهرستان کنگان مقاله و پروژه در مورد خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه ...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس انواع چوب بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی