👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل داخلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل داخلی

منظور از موارد طرح شده در ارتباط با کنترل های داخلی در این مجموعه آشنایی با مفاهیم زیر است :

1- تعریف کنترل داخلی و آشنایی با اهمیت آن .

2- تعیین اقدامات و مراحل لازم برای استقرار کنترلهای داخلی

3- آشنایی با روش هایی که حسابرسان برای بررسی کنترل داخلی بکار می برند.

در این فصل راجع به روشهای مختلف کنترل داخلی خاص هر یک از اقلام دارایی و بدهی و مراحل معینی از عملیات ، مانند خرید و فروش بحثی به میان نخواهد آمد . جزئیات مربوط به این روشها در مجلدات بعدی، و به ترتیب که حسابها بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند ، توضیح داده خواهد شد . زیرا، قبل از اینکه روشهای کنترل داخلی برای انواع فعالیتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد لازمست دانشجویان حرفه حسابرسی آشنایی مقدماتی به اصول و هدفهای اصلی کنترل داخلی پیدا کنند .

مدیران مؤسسات بازرگانی و حسابرسان مستقل توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند ، زیرا کنترل داخلی وسیله ایست برای حصول اطمینان در انجام مسئولیت و وظایف مالی و اداری .

تعریف کنترل داخلی

آشنایی با ساماندهی واحدهای اقتصادی

الف) ارکان تصمیم گیری

ب )ارکان اجرایی

نقش کنترلها در هر واحد اقتصادی

کنترلهای حاکم در واحد اقتصادی

الف) کنترلهای از خارج

انواع کنترلهای داخلی

الف) کنترلهای عملیاتی

ب) کنترلهای مالی

تقسیم بندی کنترلهای داخلی مالی

الف) کنترلهای پایه

ب) کنترل های انضباطی

1. کنترلهای سرپرستی

2. کنترلهای حفاظتی

3. تقسیم وظایف

شمای کلی کنترلهای حاکم بر واحد اقتصادی

اصول اساسی کنترلهای داخلی

استفاده از کنترلهای داخلی در حسابرسی

کنترلهای داخلی مطلوب

1. دریافت توسط ماشین های دریافت

2. دریافت توسط پست

3. توسط فروشنده سیار

4. توسط صندوق شرکت

پرداخت وجوه

1- توسط صندوق دستی

2. توسط صندوق شرکت

3. توسط بانک

حقوق و دستمزد

کنترلهای زیر درمورد حقوق و دستمزد بایستی اعمال گردند

خرید خارجی

فروش

الف) فروش از طریق سفارش های معین

ب) فروش نقدی

فروش نسیه

مراحل مختلف فعالیت های یک واحد اقتصادی

1. مرحله پرداختها

3-مرحله دریافت ها

بررسی سیستم کنترلهای داخلی

ثبت سیستم از طریق شرح گردش عملیات

ثبت سیستم از طریق رسم نمودار

ثبت سیستم ازطریق رسم نمودار

محور اصلی نمودار

قسمتهای سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985 پاورپوینت اندیشه مدیریت اسلامی مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی پاورپوینت ریسک های مسئولیت دانلود تحقیق در موردرازداری و فاش گوییدر علم