👈 فروشگاه فایل 👉

هزینه یابی مبنی بر فعالیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

هزینه یابی مبنی بر فعالیت

هزینه یابی استاندارد که از بدو پیدایش به عنوان شیوه ای جهت هماهنگی حسابداری و مهندسی صنایع مورد استفاده مودیریت واحد های تجاری قرار گرفته است میتواند مدیران را در زمینه های از قبیل برنامه ریزی عملیات ایجاد انگیزه کارکنان کنترل هزینه ها کشف و بررسی انحرافات مساعد یانامساعد ویا فتن بینشی در مورد تاثیر احتمالی تسمیمات آنان در سطوح مختلف هزینه ها و سود یاری دهدتعریف هزینه های مبنی بر فعالیتاصطلاح هزینه استاندادر متشکل از دو جزء هزینه و استاندارد است استاندارد عبارت است از میزان و معیار میباشد در آنچه که عادی تشخیص داده شود عمدتا می تواند به عنوان استاندارد پزیرفته شدبرای مثال برای مطالعه 10 صفحه از یک کتاب معین صرف زمانی معادل 10دقیقه لازم و معمول است که این 10 دقیقه استاندارد خواهد بود برای قضاوت در مورد 10 صفحه از یک کتاب می باشد در صنایع استاندارد های لازم برای ساخت یک میز مونتاژ یک رادیو تصفیه نفت خام با ساخت بر مقیاس های دقیق کیفی و کمی تعیین شده و روش های مهندسی مربوطه مبتنی می باشد استاندارد باید به عنوان شاخص ودر قالب اقلام مشخصی از قبیل کیلو گرم برای مواد ساعت کار مستقیم برای کار وساعت کارکرد برای ماشین آلات مورد توجه قرار گیرد تغییرات در استاندارد ها تنها زمانی ضروری است که روشهای تولید تغییر کند یا تولید محصول جدید جایگزین محصول قدیم شده محاسبات مربوط به هزینه های استاندارد بر اساس استاندارد های عینی صورت میگیرد هزینه مالی استاندارد هزینه های از پیش تعیین شده ای هستند که به تولید یک واحد یا تعداد محصول طی یک دوره مشخص در آینده مربوط می شود به عبارت دیگر هزینه استاندارد هزینه های برنامه ریزی شده مربوط به محصول یا محصولاتی در شرایت عملیات جاری و یا پیش بینی شده هستند هزینه مواد و دستمزد مستقیم معمولا در شرایط عادی و جاری که تغییرات قیمت و نرخها نیز در آنها در نظر گرفته می شده مبتنی بوده و با توجه به سطح مطلوب کارائی تعدیل میگردد

یکی از دستاوردهای این تحقیق، مشخص کردن حجم هزینه‌های مراکز فعالیت خدماتی و تأثیر آن بر بهای تمام شده خروجیها در دوایر تشخیصی و عملیاتی است. بطوریکه این هزینه‌ها باعث افزایش چشمگیر بهای تمام شده خدمات در مراکز فعالیت عملیاتی و تشخیصی می گردد. فراهم کردن این اطلاعات بر اساس هر مرکز فعالیت می تواند به مدیریت بیمارستان در کنترل و ردیابی هزینه‌ها کمک زیادی کند. به عنوان مثال هزینه‌های مرکز فعالیت خدمات فنی و تاسیسات در طول دوره مورد نظر برابر با ۱۲۵۲۴۹۶۷۳۱ ریال است که حجم این هزینه نسبت به سایر بخشها، برای بیمارستان بسیار زیاد می باشد و تاثیر زیادی بر بهای تمام شده خدمات خواهد داشت.تفکیک بهای تمام شده خدمات بر اساس هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز یکی از نتایج این مطالعه می باشد. هزینه‌های مستقیم ارتباط زیادی با حجم فعالیت و کار انجام شده دارند. ولی ارتباط هزینه‌های غیر مستقیم بسیار کمتر است. هزینه‌های غیر مستقیم معمولاً دارای حالت ثابت بوده و تا یک حد خاصی از خدمات و یا کارها تغیر نمی کند اما ماهیت هزینه‌های مستقیم، متغیر است. تفکیک این هزینه‌ها در تصمیم گیریها بسیار مفید است. به عنوان مثال در عملیات “عکسبرداری از قفسه سینه“ ، هزینه‌های مستقیم مربوط به این فعالیت(هزینه‌های مواد مستقیم مصرفی و هزینه نیروی انسانی) برابر با ۸۸۴۲ ریال می باشد. و هزینه‌های غیر مستقیم( هزینه‌های تخصیص یافته از سایر مراکز فعالیت، هزینه‌های مواد عمومی مصرفی، هزینه‌های استهلاک اموال و ساختمان) مربوط به هر واحد خروجی برابر با ۹۲۸۳ ریال است. ملاحظه می گردد که حجم هزینه‌های غیر مستقیم نسبت به هزینه‌های مستقیم زیادتر است. یا به عنوان مثال هزینه‌های مستقیم تخت روز اشغالی در مرکز فعالیت اتفاقات داخلی برابر با ۵۶۶۰۵ ریال است در حالیکه هزینه‌های غیر مستقیم مربوط به این مرکز فعالیت برابر با ۹۹۰۱۷ریال است. حجم بالای هزینه‌های غیر مستقیم نشان می دهد که از ظرفیتهای مراکز فعالیت عملیاتی(بیمارمحوری) و خروجی محوری، بطور کامل استفاده نمی شود. چون هزینه‌ها ی غیر مستقیم که مربوط به آماده کردن تسهیلات جانبی برای ارائه خدمات است از نظر رفتار ماهیت ثابت دارد و در صورتیکه حجم خروجیها زیاد باشد، به سرعت کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده می گردد.یکی از نتیجه گیریهای دیگر این تحقیق، تهیه اطلاعات لازم برای بودجه بندی مراکز فعالیت و بودجه بندی سیستم بیمارستانی است. با استفاده از اطلاعات تهیه شده توسط این سیستم می توان بودجه بندی بر مبنای فعالیت را برای بخشهای مختلف بیمارستان انجام داد. چون بر اساس اطلاعات مراکز فعالیت، حجم فعالیتهای مورد نیاز در هر مرکز فعالیت به تفکیک نیروی انسانی، تخصص، دستگاهها، امکانات و … تعیین شده است می توان بودجه بندی را دوره‌های بعد انجام داد. از طرفی چون هزینه‌های هر مرکز فعالیت به تفکیک هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مشخص شده است. بودجه بندی جنبه واقعی تری خواهد داشت.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان نظرآباد نقشه کاربری اراضی شهرستان سراوان آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 87 دانلود پاورپوینت رهبری