👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شناخت ویژگیهای شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسشنامه استاندارد حاوی15 سوالجهت سنجش و شناخت ویژگیهای شغلی است که در یک تحقیق کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری به کار رفته است. سوالات با طیف 5 درجه ای تنظیم شده اند. منبع پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان مشهد تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم پایان نامه بررسی سیستم عامل موبایل اندروید پرسشنامه آزمون هوشی گودیناف مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین