👈 فروشگاه فایل 👉

حاکمیت شرکتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 4

ریشه های تاریخی. 4

تعاریف و مبانی راهبری شرکتی. 6

حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود. 7

طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 8

تعاریف حاکمیت شرکتی. 9

اهداف حاکمیت شرکتی. 10

طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 10

سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی (محاطی) 10

سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی): 11

مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 11

ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی )راهبری شرکتی( در ایران. 12

ارکان نظام راهبری شرکتی. 14

مکانیزم های حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد. 15

حاکمیت شرکتی، انرون و قانون ساربینز- اکسلی. 15

1-1- نقاط ضعف انرون. 17

2- قانون ساربینز- اکسلی. 18

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی. 21

1- حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی. 21

2- حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی. 23

مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 25

1- تئوری نمایندگی. 26

2 - تئوری هزینه معاملات.. 28

3- تئوری ذی نفعان. 29

مدل های حاکمیت شرکتی. 31

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی. 34

الف- تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی. 34

ب- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی. 36

ج- رفتار یکسان با سهامداران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران) 37

د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی. 39

و- افشاء و شفافیت.. 40

ز- مسئولیت های هیات مدیره 42

مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 45

1- استقلال حسابرس.. 45

2- مالکیت اعضای هیات مدیره 46

دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی. 47

1-دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما) 48

2- دیدگاه بلندمدت بازار. 49

3- دیدگاه ذینفعان. 49

4- دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.. 50

حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل. 50

تاثیر حاکمیت شرکتی. 54

پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران. 54

منابع. 57

👇محصولات تصادفی👇

زلزله چیست مقاله آموزشی آشنایی با کشور تاجیکستان دانلود پاورپوینت معماری اکوتک گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در كارگاه الكترونیك پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب