👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره حسابداری مالیات بر درآمد

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

این مقاله به طور کامل و جامع به بررسی مقالات حسابداری مالیات بر درآمد (AFIT) می پردازد. در بخش نخست مروری داریم بر شناسایی چهار جنبه مشخص AFIT و نیز نگاهی کوتاه به قوانین مربوط به AFIT خواهیم داشت. سپس مقالات موجود را به طور مفصل بررسی کرده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه خواهیم داد. ضمن تاکید بر سوالات موجود ( که اکثر این سوالات مربوط می شوند به اینکه آیا حساب های مالیاتی برای مدیریت درآمدها استفاده می شوند و یا اینکه آیا حساب های مالیاتی توسط شرکت کنندگان در بازار سهام(equity market) قیمت گذاری می شوند) حوزه هایی را نشان می دهیم که مستلزم توجه تحقیقاتی بیشتری هستند و قطعا تجزیه و تحلیل های آینده را می طلبند.

مقدمه

این مقاله یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری مالیات بر درآمد (AFIT)را بررسی می کند. AFIT فرآیندی است که توسط آن 1- پرداختهای نقدی مالیات در آینده و باز پرداخت های ناشی از تراکنش های گذشته و کنونی به عنوان بدهی ها و دارایی های مالیاتی معوق ثبت می شوند که عملکرد مالی شرکت را به درستی نشان دهند و 2- هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود که به درستی عملکرد مالی فعلی شرکت را نشان دهد. قبل از این هزاره ، مقوله AFIT و کاربردهای آن برای گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی کمتر مورد توجه روشنفکران و دانشمندان قرار می گرفت.

This papercomprehensivelyreviewstheAccountingforIncomeTaxes(AFIT)literature.

We beginbyidentifyingfourdistinctiveaspectsofAFITandbrieflycoveringtherules

surroundingAFIT.Wethenreviewtheexistingstudiesindetailandoffersuggestions

forfutureresearch.Weemphasizetheresearchquestionsthathavebeenaddressed

(most ofwhichrelatetowhetherthetaxaccountsareusedtomanageearningsand

whetherthetaxaccountsarepricedbyequitymarketparticipants).Wealsohighlight

areasthathavenotreceivedmuchresearchattentionandthatwarrantfutureanalysis

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی پیدایش جنگل دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز پروپوزال (اصناف دیه در فقه و حقوق) پاورپوینت سیستم پردازش تراکنشی(TPS)