👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شبکه های رایانه ای و بررسی توپولوژی ستاره ای و خطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول

1-1-شبکه های کامپیوتری.. 4

1-2-انواع تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری.. 5

1-2-1- شبکه‌های کامپیوتری ساده و شبکه‌های متکی به سرور 5

1-2-2- شبکه‌های تک‌‌باند و شبکه‌های پهن‌باند. 6

1-2-3- انواع شبکه‌های کامپیوتری برحسب اندازه شبکه. 7

الف) شبکه محلی، ‌داخلی (Local Area Network: LAN)؛ 7

ب) شبکه کلان‌شهری (Metropolitan Area Network: MAN)؛ 7

ج) شبکه گسترده (Work Area Network: WAN)؛ 8

2-1- انواع شبکه‌های کامپیوتری برحسب توپولوژی شبکه (Network Topology)؛ 9

الف) توپولوژی ستاره‌ای (Star)؛ 10

ب) توپولوژی گذرگاه(Bus) ؛ 11

ج) توپولوژی حلقوی(Ring) ؛ 12

د) توپولوژی مش(Mesh) ؛ 12

ه) توپولوژی ترکیبی(Hybrid) ؛ 13

و) توپولوژی بی‌سیم(Wireless) ؛ 13

2-2- شبکه‌های بی‌سیم؛ 13

2-2-1-ارتباطات داخل سیستمی؛ 14

2-2-2- LAN بی‌سیم؛ 14

2-2-3- WAN بی‌سیم؛ 14

2-3-شبکه شبکه‌ها (اینترنت)؛ 15

3-1-انواع توپولوژی ها 17

3-1-1-خطی (bus) 17

3-1-2-ستاره ای (star) 18

3-1-3-توپولوژی خطی یا باس.. 19

3-1-3-1-چگونگی کارکرد. 20

3-1-3-2-مزایا و معایب شبکه خطی. 22

3-1-4-بررسی توپولوژی ستاره ای.. 23

3-1-4-1- توپولوژی ستاره ای چند سطحی. 24

3-1-5-بررسی توپولوژی حلقه ای.. 25

3-1-6-بررسی توپولوژی مش... 27

3-2- توپولوژی بی سیم. 28

4-1-معایب توپولوژی BUS. 31

4-1-1- مشکل بودن عیب یابی. 31

4-1-2- ایزوله کردن خطاء مشکل است.. 31

4-1-3- ماهیت تکرارکننده ها 32

4-1-4- اشکالات دیگر. 32

4-2-توپولوژی ستاره ای( STAR) 33

4-2-2- مزایای توپولوژی STAR : 33

4-2-2-1- سادگی سرویس شبکه. 33

4-2-2-2- در هر اتصال یک دستگاه 33

4-2-2-3- کنترل مرکزی و عیب یابی. 34

4-2-2-4- روش های ساده دستیابی: 34

4-2-3-معایب توپولوژی STAR. 34

4-2-3-1- زیاد بودن طول کابل. 34

4-2-3-2- مشکل بودن توسعه. 34

4-2-3-3- وابستگی به نقطه مرکزی.. 35

فصل اول : شبکه کامپیوتری

1-1-شبکه های کامپیوتری

یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع (Source) گویند.

با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.

1-2-انواع تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری1-2-1- شبکه‌های کامپیوتری ساده و شبکه‌های متکی به سرور

شبکه‌های کامپیوتری ساده و شبکه‌های متکی به سرور؛ این تقسیم برای انواع شبکه برحسب تکنولوژی انتقال اطلاعات است.

شبکه‌های ساده کامپیوتری که در آن‌ها هیچ‌کدام از کامپیوترها نقش خاصی نداشته باشند را شبکه نقطه به نقطه (Peer-to-Peer) می‌نامند. اما نوع دیگری از شبکه‌ها وجود دارند که آن‌ها را شبکه‌های سرویس‌گیرنده/ سرویس‌دهنده (Client /Server) می‌نامیم.

👇محصولات تصادفی👇

اسلاید کامل رایه سمینار ارشد GSM نقشه زمین شناسی شهرستان فلاورجان بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری دانلود تحقیق در موردآنفلـوانزا و انواع آن