👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت( Management Information System (MIS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیستم اطلاعات مدیریت

Management Information System

(MIS)

فهرست عناوین

تعریف MIS

دلایل نیاز به MIS

MIS در گذشته

سیستم های اطلاعاتی در یک نگاه

سطح کلی سیستمها

مسائل ساخت یافته و نیمه ساخت یافته

سیستم های اطلاعاتی در هرم سازمانی

منابع سیستم اطلاعات مدیریت

خروجی های یک MIS

هدفMIS

سیر تکامل سیستم های اطلاعاتی

تصمیم گیری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی

زیر مجموعه های MIS

دلایل نیاز به سیستم های حمایت از تصمیم

فناوریهای اصلی حمایت از تصمیم

مثال کاربرد فناوری اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در انبارهای نفت

تعریف MIS

سیستم اطلاعات مدیریتی به مجموعه عناوین وابزاری اطلاق می شود كه اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان را در زمینه ها و حیطه های مسئولیت حرفه ای آنان ٬بادقت ٬در زمان مناسب وشكلی مطلوب فراهم می كند . سیستمی مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات را بر اساس خواسته های کاربران در اختیارشان قرار می دهد.سیستم های اطلاعاتی یعنی سیستم هایی كه به كمك ابزارهای رایانه ای و فن آوری اطلاعات به گردآوری اطلاعات وپردازش سیستم ها می پردازد.

دلایل نیاز به MIS

به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستمها ، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستمهای اطلاعاتی یعنی سیستمهایی که به کمک ابزار های رایانه ای و فن آوری اطلاعات به گرد آوری اطلاعات و پردازش سیستم ها می پردازند روی آورده اند . انبوه اطلاعاتی که در پایگاههای داده شرکتها ذخیره می شود اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران ، بی معنی ( و غیر قبل استفاده ) می شوند . این هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده بندی و تقسیم بندی آن برای استفاده هر چه بیشتر از آن می باشد.

MIS در گذشته

درگذشته منابع اطلاعاتی مدیران اتفاقی وغیرمطمئن وبه‌طرق مختلف وگوناگون بوده واطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق ویا مرئوسین وسایر پرسنل سازمان تامین می شد. كه عدم اطمینان واتكاء به صحت اطلاعات راتشدید می كرد زیرا افراد اطلاعات رابا افزایش ویا كاهش به مقامات ومسئولین منتقل می كردند. لذا اطمینانی ازدرستی آن نبود. تجهیزمدیریت به یك سیستم اطلاعاتی صحیح ومطمئن كه توانایی مدیریت رادراتخاذ تصمیم برنامه ریزی وكنترل سازمان یاری دهد دارای یك روند تاریخی است واین سیر تاریخی بامفاهیم دفترداری دوطرفه كه توسط پروز لوكاپاكلیلی (LUCKA PAKELILY) درسال 1494 ارائه شد آغاز گردید.

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

وظایف برنامه ریزی، کنترل، و تصمیم گیری در سطح مدیران میانی را از طریق تأمین گزارشات از عملکرد جاری و گذشته سازمان پشتیبانی می کند.

اطلاعات ورودی: داده های خلاصه عملیات، داده حجیم، مدلهای ساده

پردازش: مدلهای ساده، تحلیلهای ساده

اطلاعات خروجی: گزارشات ثابت، گزارشات خلاصه و موارد خاص

کاربران: مدیران رده میانی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سوسیالیستهای تخیلی شیپ فایل بخشهای شهرستان بردسکن منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی مقاله بررسی خسران و آثار آن در قرآن