👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق یادگیری و هدفهای یادگیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه. 1

یادآوری و فراموشی. 2

سنجش یادآوری به وسیله از نو یادگیری.. 3

یـادآوری.. 4

اثر محرك در یادآوری.. 4

بازشناسی. 5

یادگیری ، نظریه و آموزش.. 5

آنچه باید یاد گرفته شود: 6

وضع یا مکان یادگیری.. 6

روشهای یادگیری.. 6

گروه بندی یادگیرندگان. 6

نظریه های یادگیری.. 6

حفظ و یادگیرِی اصلی. 7

سرعت یادگیری و حفظ. 7

فراموشـی. 8

ارتباط فراموشی با نوع چیزهای یادگرفته. 8

هیجان و فراموشی. 9

پرورش حافظه. 9

راحت یادگرفتن و سخت فراموش کردن. 9

تمرکز چیست ؟ 10

تمرکزحواس.. 10

منشاء حواس پرتی. 10

روشهای تقویت تمرکز حواس.. 11

منابع تحقیق : 17

👇محصولات تصادفی👇

ارشد رشته تاريخ تاريخ ايران دوره اسلامي سال 90-91 نوبت دوم طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزارکتیا خودکار طراحی شده در سالیدورک و کتیا پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی مبانی نظری دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری