👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم - بام سبز

ارتباط با ما

... دانلود ...

بام سبز:

ایده باغچه های روی سقف و کشت روی آ ن، در زما نهای قدیم ، تا سال۶۰۰قبل از میلاد مسیح توسط مردم بابل به کار گرفته می شد. در برلین ، در سال ۱۸۹۰سقفهای خانه های روستایی برای حفاظت ساختمان در برابر آتش ، با لایهای ازخاک پوشانده می شد. که در آن ، گیاهان نیز رشد می کردند. لوکوربوزیه اولین فرد در قرن حاضر بود که سقف سبز فراموش شده را مجددا به کار گرفت .

در زمینه معماری ، لوکوربوزیه خانه را ماشینی برای زندگی معرفی کرد. همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت است.

وی پنج اصل را برای ساختمان های مدرن معرفی کرد که عبارتند از :

– مرتفع ساختن بنا نسبت به زمین به کمک ستون

– بام مسطح و باغ روی بام

– پلان آزاد

– پنجره های طویل افقی و سرتاسری

– نمای آزاد و استفاده از سقف کنسول

از این پنج اصل چهار مورد آن به سرعت شایع شد و مورد استفاده در کشورهای مختلف قرار گرفت ولی باغ های روی بام تا همین اواخر که تحت لوای معماری سبزو پایدار به آن توجه شد مهجور باقی ماند .

چند نمونه از اسلایدها:

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP با استفاده از مدل ISO 9126 نقشه آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز شیپ فایل بخشهای شهرستان شمیرانات بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی