👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ای کامل در مورد آجر و دیوارهای آجری 120 صفحه word

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

تاریخچه آجر از آغاز تا امروز

شوش و تیسفون مراکز معماری جهان باستان

مسجد ایا صوفیه در استانبول

بخارا و بناهای آجری

مقبره امیر منصور سامانی در بخار

معماری مذهبی در قرون وسطی

نقش آجر در معماری نوین

قلعۀ زهاک ‌۳۰ قرن ‌مسکونی بود

تالار آجری و ملحقات آن

بنای آجری چلیپایی شکل و ملحقات آن

مجموعه بناهای خشتی و سنگی

برج دیده‌بانی مدور با سنگ لاشه و ملات گچ

گنبد سلطانیه

رفتار اجزاء در سازه های آجری

مقاومت آجر

دوام آجر

حمله سلفاتها

عمل کردن ملات

دوغاب ریزی

پیوند در دیوارهای باربر

ضخامت دیوار در سازه های آجری

ارتفاع موثر ستون

ضخامت ستونهای غیرمستطیل

بارخارج از مرکزیت

رعایت اصول ضد زلزله درسازه های آجری

سبکی

پیش آمدگیها در ساختمان

فرم بندی ساختمان

پی سازی

پطول دیوارهای باربر

ضخامت دیوار

سوراخ و مجاری در سطح دیوار

رعایت فاصله استقرار در و پنجره

ساختمانهای آجری سنتی

پی سازی در ساختمانهای آجری

عمق شفته ریزی

فیراندود

یک رگی کردن بنا

اجرای قیر اندود افقی و عمودی در زیر زمین

دیوار پشتواره قیر اندود عمودی

قیر اندود افقی

قیر اندود عمودی و حفاظت آن

قیر اندود افقی فوقانی

قیراندود عمودی ازاره

دیوار سازی

اجرای عایق سازی کف

دیوار سازی

ترسیم قوسها

پوشش قوس نعل درگاه

پوشش قوسهای تزئینی

ضوابط ساخت قوس

طریقه ساخت قالب چوبی

ترسیم قوس بر صفحه قالب

شمع بندی زیر قالب

استقرار قالب در بین ستونها آجری ( در دهنه )

پوشش قوس

بستن تیزه قوس

دست اندازچینی

طاق ضربی

ضخامت طاق

ترسیم قوس طاق ضربی

قاعده ترسیم اصولی

نصب رج الگو

پوشش متن

طاق خفته راسته

پوشش طاق خفته راسته

یخ سازی

رج پس نشین

محاسبه پوشش طاق خفته راسته

بنایی طاق خفته راسته

پوشش های تزئینی

طاق رومی

بنایی طاق

کونال سازی

چشمه و تویزه در بناهای آجری

پوشش قوسهای سرپایه

سرپایه سازی

پوشش چشمه

مبانی طراحی ضد زلزله در بناهای آجری طاقی و چوب پوش

کلاف بندی در پوشش نعل درگاه

نعل درگاه سازی

کلاف کشی در طاق ضربی و فضاهای تیرپوش

کلاف بندی طاقها پا توپا

ساختمانهای آجری تیر پوش

قوس تخت

قوس مخفی(دزد)

نعل درگاه چوبی و پالونه سازی

تخت سازی زیر قوس های باربر

تیر ریزی

پرواز ریزی

سقف توفال و مهارسازی آن

اجرای سقف توفال

فهرست

تزیینات آجری

دوران اول (سامانی غزنوی ال زیارو آل بویه )

دوران دوم(سلجوقیان وخوارزمشاهیان)

دوران سوم (ایلخانیان تیموریان وآل مظفر)

دوران چهارم((صفویه)

دوران پنجم(زندیه و قاجاریه )

آجر کاری در تهران

آجر کاری اراک

آجر کاری کاشان و یزد

آجر کاری بیرجند

انواع آجر تراش های ایرانی

نقوش آجری خفته و راسته

نقوش جناقی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بررسی اشعار كیمیای جان اثر هاتف اصفهانی و ای خواب اثر امیری فیروز كوهی مقاله آموزشی دستورالعمل مربوط به تأسیسات كارگاه از نظر بهداشت محیط كار پاورپوینت آمار و احتمالات انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت : پروژه آشنایی انواع ملات در ساختمان سازی(گل، سیمان، گچ) مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری