👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سلامت سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سلامت سازمانی ارائه شده در کتاب سازمان سالم اثر گراهام لووز آورده شده است و دارای 25 سوال می باشد که پنج بعد سلامت سازمانی شامل:

1- محیط کاری پر طراوات

2- کارکنان الهام بخش

3- رهبری فراگیر

4- فرهنگ مثبت

5- موفقیت پایدار

را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه کاملا متناسب با وضعیت کشور ایران می باشد. نام اصلی نویسنده کتاب و نام کتاب در درون متن آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق صهیونیسم پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمام های قدیمی در ایران بررسی پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان