👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپونت حقوق بین الملل عمومی 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب :

مقدمه

ماهیت و مبانی پیدایش حقوق بین الملل

ماهیت حقوق بین الملل

اقسام حقوق بین الملل

تاریخچه‌ی تحول حقوق بین الملل

مبانی حقوق بین‌الملل

مکتب‌های ارادی

نظریه‌ی خود محدودی ارادی

نظریه‌ی اراده‌ی مشترک

نظریه‌ی حقوق وضعی جدید

مکتب‌های عینی حقوق

مکتب حقوق طبیعی

مکتب محض حقوقی

نظریه‌ی همبستگی اجتماعی

وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل

منابع حقوق بین‌الملل

معاهده

عهدنامه (Treaty)

منشور (Charter)

کنوانسیون (Convention)

پیمان (Pact)

موافقت‌نامه (Agreement)

پروتکل (Protocol)

اعلامیه (Statement; Proclamation; Declaration)

سند (Act)

سند نهایی (Final Act)

سند عمومی (General Act)

صلح‌نامه یا مصالحه‌نامه (Compromise)

اساسنامه (Statute; Constitution)

قرار موقت (Provisional Order)

طرح یا برنامه (Plan; Program)

یادداشت تفاهم (Memorandum of Understanding)

طبقه‌بندی معاهدات

حق شرط بر معاهدات بین‌المللی (Reserve)

دیدگاه کنوانسیون وین

طبقه‌بندی اعمال یک ‌جانبه

نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی

حقوق بین‌الملل و اخلاق بین‌المللی

موارد اسقاط حق حمایت دیپلماتیک

استاندارد ملی یا حداقل استاندارد بین‌المللی؟

مصادره یا سلب مالکیت

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 83 تحقیق بافت شناسی در گیاهان سیستم مدیریت فروش SALES MANAGMAEMT SYSTEM پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی