👈 فروشگاه فایل 👉

اهمیت کتاب و کتابخوانی در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهمیت کتاب و کتابخوانی در ایران

فهرست

تاریخچه کتاب وکتاب خوانی در دوران باستان 3

دغدغه های رهبری درباره کتاب و کتابخوانی 8

لزوم افزایش سرانه مطالعه و تیراژ کتاب 11

چرا از کتاب و کتابخوانی دور افتادیم 29

تاریخچه کتاب وکتاب خوانی در دوران باستان

کتابخانه سومریان:

مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و بازسازی داستان گذشته شان را آغاز کردند.

کهن ترین نظام نگارش شناخته شده "خط میخی" است و اعتبار سومریها به سبب ابداع این خط و خدمت بزرگ آنها به بشریت است. برای نوشتن از قلم فلزی وتیزی (به شکل میخ) استفاده می کردند و بر موادری چون گل نرم، عاج یا چوب می نوشتند. برای این منظور کاتبانی تربیت شده وجود داشتند و پس از نوشتن، گل نرم را می پختند تا سخت شود قطعات گل پخته به صورت لوحه، نخستین کتابهایی است که تا کنون کشف کرده اند. چون لوحه هایی ابزار ثبت اطلاعات تجاری، آثار مذهبی شامل دعاها، مناسک، علائم جادویی، افسانه های مقدس و حکایات و روایات قومی و ملی بودند.

می بینیم که برای این لوحه ادبیات، اندیشه های اجتماعی، سیاسی و فلسفی خود را حفظ کرده اندو درمیان مواد حفاری شده از خرابه های شهر های باستانی سومری لوحه هایی وجود دارد که قطعات ادبی هزار سال کهن تر از ایلیاد در آن نقش بسته است.

سومریان کهن ترین ادبیات شناخته شده انسان را تدوین کردند از تمامی متونی که بر گل یا مواد مناسب نگاشته است و تا کنون به دست آمده در می یابیم که 95 درصد این متون به امر بازرگانی، اداری و حقوقی ارتباط دارند.

فرهنگ سومری برای مدتی بیش از 1500 سال از نیمه هزاره چهارم تا آغاز هزاره دوم پیش از میلاد بر سرزمین " رافدین" سیطرهداشت. درازای این تاریخ نویسندگان سومری توانستند شمار بسیاری از متون را در موضوعات مختلف و در نسخه های متعدد به نگارش در آوردند. برخی از افسانه های رایج مانند داستان" دلاور ناکام گیلگمشن " در نسخ های فراوان و روایت های گوناگون به جا مانده است.

سومریان این گل نوشته ها را در معابد یا کاخ های سلطنتی یا مدارس حفظ می کردند. در حقیقت سومریان نخستین کسانی بودند که این دستاوردها را به این هدف روشن یعنی حفظ آن برای نسل های آینده ثبت کردند. به عبارت دیگر سومریان کسانی بودند که به کتاب نقشی اختصاص دادند که تا به امروز با آن در ارتباط است. بدین معنا که دستاوردهای فرهنگی و فناوری انسان را پاس دارد و پاسخگوی اهداف قانونی و آموزشی و دیگر نیازهای روزانه او باشد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای) توانمندسازی هیأت علمی دانشگاه دانلود بزرگترین بانک ایمیل به تفکیک استان ها طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پلاست فوم