👈 فروشگاه فایل 👉

موتورالكتریكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

یك موتورالكتریكی الكتریسیته رابه حركت مكانیكی تبدیل می كند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ‍‍ژنراتور صورت می گیرد. اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارد. در یک موتور دوار بخش متحرک که معمولاً درون موتوراست روتوروبخش ثابت استاتور خوانده می شود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس انرژی اقیانوسی(انرژی امواج و جزر و مد دریا) مطالعات موردی در مورد ضرایب موثر در آنالیز پاسخ فرکانسی به منظور اندازه گیری و تشخیص ترانسفورماتور قدرت دانلود پاورپوینت ترازنامه و مبانی ارزشیابی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری) پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens