👈 فروشگاه فایل 👉

دیتابیس بزرگ پایگاه داده سایت موسسه زبان انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی و برنامه نویسی دیتابیس SQL Server2008 سیستم سایت موسسه زبان انگلیسی

به همراه فایل ورد:

جدول ثبت نام دانشجوی زبان TBL_reg

محدودیت

طول فیلد

نوع فیلد

نام فیلد

توضیح فیلد

Not Null-Primary Key

4

int

Id

شماره

Not Null

20

nvarchar

Name

نام

Not Null

20

nvarchar

Fam

نام خانوادگی

Not Null

15

nvarchar

NameF

نام پدر

Not Null-unique

11

nvarchar

ShM

شماره ملی

Not Null

11

nvarchar

ShSh

شماره شناسنامه

Null

20

nvarchar

Mahal_s

محل صدور

Not Null

8

datetime

DateB

تاریخ تولد

Not Null

30

nvarchar

Mahal_t

محل تولد

Not Null

15

varchar

Magta_t

مقطع تحصیلی

Not Null

25

varchar

Resh_t

رشته تحصیلی

Null

25

varchar

Sath_t

سطح تحصیلی

Not Null-unique

8

bigint

Userid

شماره کاربر

Not Null

12

nvarchar

Phone

شماره تلفن

Not Null

100

varchar

Address

آدرس

Not Null

13

nchar

Photo

تصویر دانشجو

Not Null-F.K

3

nchar

Opcode

کد اپراتوری

دیاگرام و دیتابیس SQL Server2008

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مسئولیت مدنی قضات 1. ارزیابی همسوئی بین استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار کتاب استفاده از جوملا 1.5 اعداد بخش پذیر پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ