👈 فروشگاه فایل 👉

ارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دوم

که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد

اصول بیوشیمی

اكولوژی--اكولوژی عمومی

بافت شناسی

بیوفیزیك

تشریح و مورفولوژی گیاهی

جانور شناسی 1

جنین شناسی

رشد و نمو گیاهی

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

زیست شناس سلولی مولكولی 2

زیست شناسی-علوم گیاهی

ژنتیك

سیستماتیك گیاهی 1

سیستماتیك گیاهی 2

فیزیولوژی جانوری 1

فیزیولوژی جانوری 2

فیزیولوژی جانوری 3

فیزیولوژی گیاهی 1

فیزئولوژی گیاهی 2

میكروبیولوژی و بهداشت

ویروس شناسی

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اجرت المثلی كه به زنان تعلق می گیرد فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3 مدولاسیون های دیجیتال روش تامسون درشیرن سازی گاز دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج