👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است و در سایه رشد قوای درونی است كه استعداد ها و عواطف انسان به كمال می رسد و شخصیت افراد شكل می‌گیرد.

در باب اهمیت مطالعه و نقش آن در پرورش شخصیت افراد و رشد دانش و فرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود . با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم كم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نكته اشاره كرد یكی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به كتاب و كتاب خوانی در میان آنهاست .

ایجاد عشق وعلاقه به كتاب و كتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد . به طور كلی ازدیدگاه روانشناسان ثابت شده است ، كه شخصیت وهویت كودك در قدم اول در خانواده شكل می گیرد بنابراین به طور طبیعی والدین علاقمند به كتاب و مطالعه ، فرزندانی دوستدار كتاب و مطالعه خواهند داشت وعكس آن نیز صادق است اكثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند كه والدین آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقیق بوده اند ویا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در كسب علم ودانش بوده اند.

همچنین تجربه نشان می دهد در محیط هایی كه از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشكل عمده خود والدین وتوجیه نبودن آنان در مورد لزوم واهمیت مطالعه فرزندانشان است زیرا كسانی كه خود باسواد نیستند ویا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبیعی نه به اهمیت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادی به لزوم آن دارند واین مسئله در مورد كودكان آنها نیز اثر گذار می باشد.

فهرست مطالب:

تشكر و سپاس

چكیده پژوهش

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فصل اول: كلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه و سوالات

كلید واژه ها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق و گستره نظری

بررسی پیشینه و سوابق تحقیق

نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار و پایایی ابزار

روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی

تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن

بحث و بررسی

نتیجه گیری نهایی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و مآخذ

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

انبردست طراحی شده در سالیدورک و کتیا نقشه کاربری اراضی شهرستان تفرش محاسبات تولد گزارش کارآموزی شرکت بیمه ایران مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش "لاگرانژی-اولری دلخواه"به وسیله روش ژاکوبین مبنا