👈 فروشگاه فایل 👉

كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن:

فریمان فعلی قریه ای است در شمال غربی فریمان که جز دهستان نیشابور بوده است . برخی منابع نیز بنای اصلی شهر فریمان را مربوط به قبل ازاسلام می دانند.

بند فریمان از قدیمی ترین آثار پیرامون شهر فریمان است که بنای آن را در زمان دیلمیان و یا سلجوقیان دانسته اند که پس از آن مردم فریمان از شمال غربی به محل فعلی شهر نقل مکان نموده اند و اقدام به احداث قریه ای با برج و بارو نموداند که قسمتی از آثار دیوارهای آن در شمال شهر فریمان فعلی به چشم می خورد.

روستاهای تقی آباد ، لوشاب و قلعه نو فریمان نیز همزمان با پیدایش فریمان احداث شده اند آنچه که مسلم است هسته ی اولیه شهر موجود درشمال میدان امام خمینی فعلی ، خیابان های امام موسی صدر، سید جمال الدین اسد آبادی و طالقانی قرارداشته که محلات قدیمی شهر نیز درهمین محدوده شکل گرفته است.

این محدوده را وجود رباط قدیمی مربوط به دوران صفویه ، نوع معماری و مصالح بکار رفته در بناها به همراه بافت ارگانیک از دیگر محلات شهر متمایز ساخته و به آن قدمتی چند صد ساله می دهد . عموم ساختمان ها از خشت و گل ساخته شده که در حال حاضر قریب به اتفاق آنها تخریبی می باشند.

از بازارقدیمی که معمولاً هسته اولیه شهر های ایرانی در اطراف آن شکل می گیرد در شهر فریمان مدرکی در دست نیست پس از احداث و توسعه جاده جدید شهر فریمان در دوران حکومت رضاخان پهلوی به سمت جنوب با خیابان های منظم و شطرنجی و احداث ساختمان های جدید حکومتی توسعه یافت .

طی دهه های اخیر بدلیل افزایش جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهر فریمان و ارتقای جایگاه اداری فریمان ( مرکزیت شهرستان ) مناطق جدیدی در سمت جاده شهر فریمان { بلوار امام رضا(ع)} امتداد کارخانه قند و در راستای جاده جدید فریمان به تربت جام به شهر افزوده شد.

به طور کلی در شهر فریمان 3 نوع بافت ، مطابق با دوران های مختلف رشد آن قابل تشخیص است که نشان دهنده چگونگی روند رشد شهر در دوره های گوناگون است.

الف – بافت ارگانیک و قدیمی شهر در دو سمت انتهای خیابان امام خمینی و در شمال جغرافیایی شهر.

ب – بافت میانی و شطرنجی در دو طرف خیابان امام خمینی به سمت جنوب که رشد شهر در دوران پهلوی را در بر می گیرد.

پ - بافت سازمانی و قطعات تفکیکی از پیش طراحی شده دربخش جنوبی خیابان امام رضا (ع) و در دو سمت جاده منتهی به کارخانه قند که نشان از رشد شهر در سه دهه اخیر دارد . ( طالش ، 1382 ، گزارش 2 ، ص 1 و 2 )

-وجه تسمیه :

در مورد کلمه ی فریمان ، در فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آورده شده است : واژه فر با تشدید ، ریشه ی اوستایی و پهلوی دارد و به معنی جلال و شکوه است فری بی تشدید مخفف آفرین به معنای مدح و ستودن است و مان صیغه امرماندن می باشد . بنابراین فریمان مرکب از دو کلمه فری و مان به معنی (باشکوه و جلال بمان) است . به طور کلی در کتاب شرح سفری در ایالات خراسان و شمال غربی افغانستان نیز آمده است که شخصی به نام فریدون شاه سد فریمان را بنا نهاده است لذا این اسم بعد از تفسیر و تبدیل به فریمون و سپس فریمان تغییر کرده است عده ای نیز معتقد هستند که فریمن به معنی مرد آزاده می باشد . ( آسیایی ، 1384 ، ص 57 )

فهرست مطالب:

بررسی و شناخت شهرفریمان

وجه تسمیه

بررسی وضعیت جغرافیایی واقلیمی شهر

بارندگی

باد

رطوبت هوا

عناصرآب وهوائی

جدول زیست اقلیمی فریمان

روزهای یخبندان

بارندگی

باد

تعیین نوع اقلیم

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

بررسی خصوصیات اجتماعی شهر ونحوه پراگندگی آن

دین

خصوصیات جمعیتی وترکیب آن ( وضع در گذشته وحال ) ، مهاجرت ، رشد جمعیت

تعداد جمعیت و تحول آن

متوسط رشد سالانه رشد در حال حاضر

ویژگیهای جمعیتی شهر درحال حاضر

مهاجرت

تعدادخانوارو متوسط تعداد اعضاء آن

آموزش

خصوصیات اقتصادی شهر

تصویرکلی فعالیت های اقتصادی شهردر زمینه کشاورزی ، صنعت ، تجارت و خدمات

بررسی کلی وضع فعالیت و اشتغال در شهر

خصوصیات کالبدی شهر

بررسی ومشخص نمودن محدوده های مصوب فعلی ( محدوه قانونی ، حریم شهر)

نظام سلسه مراتب و محله بندی شهر

نحوه استفاده از اراضی شهر

وضع کمی وکیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری

تحلیل کابریهای وضع موجود

کاربری مسکونی

کاربری آموزشی

کاربری تجاری

کاربری اداری ، انتظامی

کاربری فرهنگی

کاربری مذهبی

کاربری ورزشی

کاربری بهداشتی ، درمانی

تاسیسات و تجهیزات شهری

کاربری فضای سبز

کاربری صنعتی کارگاهی

کاربری حمل ونقل وانبارداری

سایرکاربریهای وضع موجود

سنجش شهر نسبت به شهرهای مشابه در منطقه

تحلیل نمودارهای توزیع نرمال در مقایس شهر فریمان

بررسی وضعیت کارکردهای مختلف در سطح نواحی

وضع مسکن در شهر

بررسی وضعیت کاربری و ابنیه مسکونی در مناطق مختلف شهر فریمان

بررسی وضع شبکه بندی خیابانها و کوچه ها

بررسی محوطه های تاریخی

ضوابط و مقررات عرصع آثار تاریخی و تعیین حریم درجه یک ودو

تاسیسات و تجهیزات شهری

بررسی وضع کیفی و کمی تجهزات شهری و کمبودها ومشکلات در این زمینه :

گورستان و غسالخانه

کشتارگاه

آتش نشانی

جایگاه سوخت

گرمابه

تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز مسکن در شهر

بررسی ومطالعه نحوه استفاده شهر از نیروی برق و گاز و سیستم تلفن شهری وبین شهری

بررسی وتعیین حجم عبور ومروردر خیابانها وتقاطع های مهم

بررسی وضع حمل ونقل عمومی در وضع موجود

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی شیپ فایل بخشهای شهرستان مرند کاملترین پروژه بررسی سخت افزارهای کامپیوتری اندیشه سیاسی معتزله نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی