👈 فروشگاه فایل 👉

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت تولیدی قطعات خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه منظور از دست‌مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هایى است که ماهانه محاسبه وپرداخت می گرددو نوعا مربوط به پرداخت کارمندان می باشد.

کلمات کلیدی : دستمزد اضافه کاری و غیبت، ثبت تسهیم لیست در موسسات کاربردی، سیستم های مبتنی بر زمان، سیستم های پارچه کاری، مالیات حقوق، مدت پرداخت مقرره بیمه بیکاری، شرایط دریافت مقرره بیمه بیکاری، اقلام مشمول محاسبه حق بیمه، کسورات قانونی، فوق العاده ماموریت

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش دانلود پروژه سیستمهای كنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان word بررسی اثرات متقابل دو استوانه دایره ای با آرایش طولی در جریان آرام بر روی یکدیگر با استفاده از روش برهم نهادن شبکه ها دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت(نمونه مشابه مسکونی) دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری