👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری حقوق و دستمزد

ارتباط با ما

... دانلود ...

می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند.

👇محصولات تصادفی👇

ساختمان های اداری ودفتر فنی پیمانکار گزارش کارآموزی حسابداری در بانک صادرات یک منبع کمکی برای کاهش اعوجاج هارمونیکی در طرح یکسوساز های 12 فازی اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق كنم؟ گزارش کارآموزی کار با دستگاه Plc