👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور پروژه کارآفرینی تاسیس مزون لباس عروس مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش كاراموزی روشی برای مکان یابی عیب کابل های برق قدرت