👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛ موضوع مطالعه : سوپر مارکت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛

موضوع مطالعه : سوپر مارکت

Yildirim Yildirim * Orcun Aydin b

* inönü University İİBF Malatya 44280 Turkey

b Turkish Statistical Institute Bursa 16580 Turkey

چکیده

سوپر مارکت ها نزدیک‌ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فعال دارند. آن‌ها به سادگی می‌توانند تأثیر گذاشته و به طور برجسته تصمیمات مشتریان را هدایت کنند. مادامی که بازاریابی در این امر در حال کامیابی است، پر کاربردترین ابزار بازاریابی آگهی های فروشگاه تحت عنوان مقرون به صرفه بودن است. یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که بازاریابی ها با آن مواجه می‌شوند، مدیریت برای سود بردن از این قابلیت می‌باشد. در این مقاله ما اثر آگهی های سوپر مارکت را بر رفتارهای مشتریان به هنگام خرید مطالعه می‌کنیم. توجه و عکس العمل مشتریان در کنار هم طی خرید تحلیل شده است. نظرات مشتریان در مورد نوع آگهی و نحوه ارائه آن توسط فروشگاه نیز در نظر گرفته شده است. نوع و مقدار درآمد شخصی که به عنوان گروه‌های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده‌اند امکان دارد به آگهی های فروشگاه ها به نحو متفاوتی عکس العمل نشان دهند. در این مطالعه ما تمرکز داریم بر این که چگونگی تهیه لیست خرید می‌تواند توسط آگهی های فروشگاه تغییر کند.

انحصاری انتشارات Elsevier ، انتخاب و یا تجدید نظر متناظر تحت مسئولیت پروفسور دکتر Hüseyin Arasli

کلمات کلیدی : فروشگاه های بزرگ، تخفیف های قیمتی، تشویقات، رفتارهای مصرف‌کننده

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش پرسشنامه ارزیابی عملکرد بوسیله رویکرد کارت امتیازی متوازن نقشه ی زمین شناسی شهرستان سربیشه توربین گاز دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض