👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله مهندسی تحت شرایط FIDIC قرارداد ساخت و ساز

ارتباط با ما

... دانلود ...

مهندسی تحت شرایط FIDIC قرارداد ساخت و ساز

خلاصه :

FIDIC سالهاست که فرم های استاندارد تولیدی برای قراردادهای تحقیق های رویه بین المللی دارد. منبع انتقاد همیشگی از کتابچه قرمز ، نقش دوگانه سنتی مهندس به عنوان عامل کارفرما و شخص ثالث مستقل بود که می بایست انصاف را میان کارفرما و پیمانکار رعایت کند. در پاسخ به این گونه انتقادات ، FIDIC اصلاحیه ای در سال 1999 ارائه داد . نقش مهندس تحت کتابچه قرمز مشخصا در خصوص قوانین پرونده های مشابه ، نظرات متخصصین و بازخوردهای دریافتی از شرکت کنندگان بین المللی کارگاه های میان رشته ای مورد آزمون قرار گرفت. این بررسی سه تغییر اصلی را شناسایی کرد. 1. این وظیفه که اقدام بی طرفانه جایگزین اقدامی شود که انصاف را در تصمیمات موضوعات خاص به دنبال داشته باشند. 2. برای طرفین مشخص است که کارفرما در قرارداد دارای قدرت است و امکان کنترل بیشتر مهندسین توسط کارفرما وجود دارد و مهندس نباید بدون تایید کارفرما اقدامی را انجام دهد. 3. تهیه هیات اصلاحات مناقشه برای حل مشکلات مد نظر قرار گیرد. اگرچه دوگانگی به طور کامل حذف نشده است، قرارداد به اندازه کافی منعطف است تا طرفی راحمایت کند که می خواهد نقش مهندس را داشته باشند و عامل کارفرما محسوب می شود.

کلید واژه ها: قرارداد، مناقشه، هیات اصلاحات، مهندس، FIDIC

مقدمه :

Fidic سالهاست که فرم های استاندارد تولیدی برای قراردادهای رویه های تحقیقا به صورت بین المللی دارد. شرایط قراردادبرای امور ساخت مهندسی راه و ساختمان که به صورت گسترده به عنوان کتاب قرمز شناخته می شود، مکررا مورد استفاده قرار می گیرد چرا که مطابق با استانداردهای و قواعد رویه ای در بانک های توسعه چندجانبه ای همچون بانک جهانی است. اساسا این مدل اصلاح شده از ویرایش چهارم شرایط قرارداد موسسه مهندسین راه و ساختمان آمریکاست. تهیه چنین استانداردی برای مدیریت قرارادها در شیوه های سنتی انگلیسی همیشه مورد انتقاد شدید بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ادوات ورودی و خروجی یك كنترل كننده قابل برنامه ریزی PLC هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز معدن) دانلود پاورپوینت انگیزش سیستم حقوق و دستمزد – حسابداری