👈 فروشگاه فایل 👉

درس مدیریت شبکه کارشناسی ارشد مستند سازی مبحث Performance Management

ارتباط با ما

... دانلود ...

مستند سازی مبحث Performance Management

Performance Management

بطور کلی بحث Performance Management در دو شاخه اصلی قابل بررسی می باشد:

1) تکنیک زمان طراحی: یعنی در زمان طراحی شبکه ، شبکه را طوری طراحی کنیم که با نیازهای ما همخوان باشد. بطور مثال: تعداد کاربران و نوع خدمات و درخواست های کاربران را در هنگام طراحی شبکه مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم کارایی لازم در شبکه را داشته باشیم.

2) تکنیک زمان اجرا: در زمان اجرای شبکه نیز باید شبکه را مانیتور کنیم تا اگر مشکلی در کارایی شبکه رخ داد قبل از کاربر آن را تشخیص دهیم و با انجام اعمال خاص آن مشکل را حل کنیم و کارایی شبکه را در حد مطلوب حفظ کنیم و همچنین نیازمندی های آینده را پیش بینی کنیم که در صورت رشد شبکه کارایی تحت تاثیر قرار نگیرد.

بطور کلی مجموعه کارهایی که باید انجام شود تا تضمین کند که عملکرد سیستم رضایت بخش است، عبارت است از :

نظارت و گزارش عملکرد مشاهده شده

تعیین و اصلاح علل کاهش کارایی

برآورد عملکرد آینده

به چه دلایلی باید مدیریت کارایی(Performance Management)را انجام دهیم؟

1- در زمان طراحی تمام نیازهای شبکه قابل تشخیص نیست و همچنین ممکن است پیش بینی ها زیاد دقیق نباشند.

2- مشکلات شبکه را قبل اینکه کاربران شبکه متوجه شوند تشخیص دهیم.

3- رعایت قرارداد سطح سرویس (SLA) که با کاربران شبکه امضا کرده ایم.

4- به دلیل موضوعاتی همچون : محاسبه کردن زمان استفاده کاربران از شبکه و دریافت هزینه از کاربران شبکه بابت از استفاده از سرویس های شبکه.

رویکردهای Performance Management

برای اینکه مطمئن شویم سطح سرویس که به کاربران ارائه می دهیم، SLA ها را رعایت می کند سه راهکار وجود دارد:

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه فورجینگ دورانی تحقیق آموزش الكترونیكی نقشه روستاهای حوضه آبریز گاوخونی آموزش های ذخیره و بازیابی اطلاعات دانلود پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل