👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

محققان تفاوت های انفرادی روی تمایلات مردم در برقراری ارتباط با دیگران را بررسی می کنند. اندازه گیری pco با مولفه هایش برای ایجاد دوستی (رابطه قوی) ، ایجاد آشنایی (رابطه ضعیف) یا پیوستن به دیگران (ایجاد رابطه (پل زدن) )، توسعه یافته و روی 2 تا مطالعه که در بردارنده 143 دانشجوی دوره لیسانس و 197 نفر از کارکنان مراقبت های بهداشتی تست شده است. pco و مولفه هایش با ویژگی های شبکه های اجتماعی (از قبیل اندازه مرکزیت betweeness و ...) وابسته است. شاخص های شخصی تنظیم از قبیل پذیرش حمایت، پیشرفت ، خوب بودن نفوذ پیرامون ویژگی های شخصی اصلی تاثیر گذاشته و مولفه های pco ارتباطات مشخص همراه با کارکردن روی خصوصیات شبکه را نمایش می دهند بعضی از مردم به نظر می رسد تمایل دارند با افرادی که نمی شناسند رابطه برقرار کنند. تمایلات شخصی برای ایجاد رابطه جدید ممکن است روی وسعت، اندازه و ارزش اون شبکه اجتماعی فردا اثر بگذارد. تاثیر ویژگی های شخصی روی شبکه های اجتماعی مهم است زیرا مطالعات تجربی از نتایج شبکه کشف شده که با تعداد ساختار ،مقاومت و مضمون رابطه های شبکه ای و وسعت نتایج فردی و سازمانی (از قبیل تاثیر شخصی – کارایی شغل ، نوآوری، خشنودی از موفقیت رابطه مستقیم دارد.

تحقیق روی شبکه های اجتماعی در سال های اخیر به طور زیاد گسترش یافته است. در رابطه با رفتار سازمانی ،تحقیقات شبکه های اجتماعی در رنج وسیعی از موضوعات از قبیل اهمیت اجتماعی (ارزش های افراد که از ارتباطات آنها مشتق شده) ، فرآیندهای گروهی و استفاده از دانش یا بهره برداری از دانش مخاطب قرار گرفته است. اگر چه تحقیقات شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. تاثیر ویژگی های انفرادی قابل مشاهده از قبیل نوع یا جنس و تحقیقات شبکه های اجتماعی به طور گسترده مشخصات روانی انفرادی را نادیده گرفته است که ممکن است شبکه های شخصی را شکل دهد. این ویژگیها به احتمال زیاد به منظور کمک به شکل دهی و نگهداشت رابطه ها بین مردم در شبکه ها مهم است و در نتیجه روی رفتار شبکه ها تاثیر خواهد گذشت.

ما این مفهوم جایگزینی در تلاش برای فهم شبکه های قانونی social Network را پذیرفتیم. ما به طور خاص تمایلات فردی برای برقراری ارتباطات با ساختار شبکه های اجتماعی و سازگاری شخصی را مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور ما اندازه گیری تفاوت های شخصی که مربوطه تمایل به برقراری ارتباط با دیگران (pco) است ربط دادیم.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده 4

تفاوت های فردی و شبکه های اجتماعی 5

فرضیه های تحقیق 5

مروری بر مطالعات انجام شده 9

مطالعه 1 ..9

مطالعه 2 .11

گفتگو 13

پژوهش های آینده 15

مراجع17

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی طرح كارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی