👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ایده ها از کجا می آیند: یک دیدگاه سیستماتیک از پرسش و بررسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ایده ها از کجا می آیند: یک دیدگاه سیستماتیک از پرسش و بررسی

خلاصه

برای بیشتر بخش ها، مدل ها و تئوری ها درباره ایجاد ایده و خلاقیت می توان یک تقسیم بندی به سه نوع داشته باشیم: تئوری هایی درباره خصوصیات فردی قابل هدایت به تولید و ایجاد کردن ایده ها، تئوری هایی درباره مفاهیم و ایده های مربوط به تزئینات نگارشی و تئوری هایی درباره فرایندهایی که ایده ها در آن رشد و نمو می یابند. ماهیت کاهش نگری احتمال وقوع تئوری ها و نادیده گرفتن علیت در هم پیچیده مفید بودن آن ها را در کمک کردن به ما برای فهمیدن اندیشه پردازی محدود می کند. مردم جدایی کامل ایده ها را مطرح نمی کنند، بلکه مفاهیم به تنهایی تعیین می کند که آیا ایده ها پدیدار خواهند شد یا نه. تئوری های فرایندی احتمال تعدیلی نهایی را نادیده می گیرند – ترکیبات مختلفی از خصوصیات وابسته به قراین و شخصی ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد اما معادل با فرایندهای موثر است.

در مقایسه با مطالعه کردن تولید ایده ها برحسب لیستی از طبقات، خصوصیات پیوسته یا جزئیاتی درباره فرایند، ما ماهیت سیستماتیکی آن را کشف می کنیم و وابستگی های درونی ایده ایجاد شده، مشکلات حل کردن یک بررسی و تحقیق را ارزیابی می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم که تفسیر Churchman از فلسفه Liebniz Locke Kant Hegel و Singer بینشی را نسبت به ایجاد ایده مربوط به نمونه اولیه را فراهم می سازد که منعکس کننده دیدگاه های غالب مدیریتی است. آنالیز کردن و مصاحبه کردن با 52 نفر مسئول اجرایی نشان داد که این روش مفید است و از یک مدل خلاقیت براساس الگوها در مقایسه با شاخص های رفتاری حمایت می کند.

کلمات کلیدی: تحقیق و بررسی، ایجاده ایده، حل کردن مسئله

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان زابل نقشه آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو مقایسه ی كتاب: معانی زیباشناسی سخن پارسی- كزازی با كتاب: معانی- سیروس شمیسا پروپوزال (تأخیر تأدیه در فقه و حقوق) مبانی نظری معرفی آموزش عالی و رسالت‌های آن، دوره‌های تحصیلات تكمیلی،روش‌های تدریس، روش تدریس مشاركتی، نقاط قوت و ضعف روش تدریس مشارکتی