👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حقوقی معاونت در جرم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

تعریف لغوی معاونت در جرم بدین نحو است كه ،عون در لغت به معنای كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا كرده است :"العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحكی سی تكسیره اعوان" .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.

همچنین بخش اول این تحقیق مربوط به تعریف اصطلاحی معاونت در جرم از قول برخی از فقها می باشدكه در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند .

مقدمه:..................................................................................................................................................1

بخش اول:.............................................................................................................................................2

فصل اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی:..........................................................................................2

فصل دوم : حكم معاونت در جرم در فقه اسلامی:..............................................................................4

بخش دوم :..........................................................................................................................................23

فصل اول : تعریف معاونت در جرم ازنظرحقوقی:.....................................................................................23

فصل دوم : وجه تمایز معاون با شریك جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه....................................................23

فصل سوم :عناصر و اركان معاونت در جرم ............................................................................................30

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی...................................................................................................30

مبحث دوم : ركن مادی معاونت در جرم ...................................................................................................31

فعل معاون و جرم اصلی: ....................................................................................................................44

فصل پنجم: معاونت در جرایم غیر عمدی : ...............................................................................................46

نتیجه : ...............................................................................................................................................48

منابع : .................................................................................................................................................49

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر نقشه ی زمین شناسی شهرستان دامغان پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 پاورپوینت معرفی روستای کندوان و معماری آن نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395